VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.
 

 

  
Heritage Trust Program
2009 Winner


 

Noord-Brabant

 

 
Bij het aanklikken van de pagina's verschijnen de momenteel beschikbare bronnen uit Nederland of van overzee:

Groningen | Friesland | Drenthe | Overijssel | Gelderland | Flevoland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg 
Nederland algemeen | Overzeese gebiedsdelen

Wilt u ons meehelpen met het maken van foto's voor deze website kijk dan s.v.p. hier voor meer informatie! 
Meer informatie over Van Papier Naar Digitaal?
| Gebruik van het beeldmateriaal | Disclaimer
 

 

plaats bron

gebruikte afkortingen en symbolen

aangeleverd door status afbeeldingen
O = scans ontvangen
[datum] = gereed
status transcriptie
A = Aanwezig, door
B = in Bewerking door
Noord-Brabant     33.268 pagina's  
Noord-Brabant (prov) Collectie Leefdael 1172-1645 (inv.nr.6 band E) Ben van Rijswijk 30-10-2008 A = René de Leuw (deels)
Aalburg Kohier Aelborch Dave Pol 18-11-2007 -
Benoemingen Burgemeesters e.d. 1753-1794 Richard Keijzer 29-2-2008 -
Almkerk Huwelijken NG 1686-1726 Richard Keijzer 19-8-2006 A = SA Land v. Heusden en Altena
Land van Altena Leenregister van de leenhof Altena 1433-1581, 1552-1557, 1555-1558, 1569-1576, 1569-1671 Ben van Rijswijk 20-9-2008 A = Jos de Kloe (deels)
Lenen vd Leenhoven Arkel en Altena 16e eeuw Ben van Rijswijk 20-9-2008 -
Baardwijk Legger van Cijnzen 1526-1548, na 1548 Ben van Rijswijk 12-12-2006 -
Baardwijk-Elshout Doopboek NG 1645-1777 Richard Keijzer 16-8-2008 A = BHIC
Babyloniënbroek Doopboek NG 1610-1656 Bram de Jong 27-1-2006 -
Begraven NG 1610~~1630, 1630-1652 Jos de Kloe 17-11-2008 A = Jos de Kloe
Beers, Oost- en Middel Schepenbank Allerhande akten 1488-1501,
1542-1553, 1595, 1604
Jan Toirkens 9-4-2012 A = Jan Toirkens
Schepenbank Allerhande akten 1607-1624,
1652-1706
Jef van Veldhoven 15-4-2012 A = Jan Toirkens (deels)
Boxtel Rechterlijk Archief 1393-1400, 1416-1417 Ben van Rijswijk 7-8-2008 A = Jan Toirkens
Rechterlijk Archief 1465-1493 Ben van Rijswijk 15-8-2008 A = Jan Toirkens
Rechterlijk Archief 1494-1521, 1527-1567, 1572 Dik Bol 9-8-2015 A = Jan Toirkens
Rechterlijk Archief 1577..1619 Dik Bol 30-7-2015 A = Jan Toirkens (deels)
Rechterlijk Archief 1620-1690 Dik Bol 30-7-2015 A = Jan Toirkens
Leenhof van Boxtel Leenakten 1416-1601, 1616-1668, 1676-1790 Ben van Rijswijk 20-4-2007 -
Leenregister over het dorp Veen 1616 Ben van Rijswijk 20-4-2007 -
Uittreksel leengoederen 1659, 1635-180 Ben van Rijswijk 20-4-2007 -
Cuijk Leenhof Land van Cuijk 1448~~1463 Ben van Rijswijk 28-1-2007 -
Leenhof Land van Cuijk 1512~~1607 Ben van Rijswijk 29-1-2007 -
Leenhof Land van Cuijk 1571~~1700 Ben van Rijswijk 5-2-2007 -
Minuten van Leenakten 1464~~1597 Ben van Rijswijk 26-1-2007 -
Doeveren Dopen NG 1639-1806 Dave Pol 6-11-2007 -
Drongelen Dopen NG 1729-1768 Dave Pol 23-3-2008 -
Drunen Dopen RK 1609-1617, 1618-1622 Dave Pol 28-10-2007 A = BHIC
Huwelijken RK 1609-1617 Dave Pol 28-10-2007 A = BHIC
Eethen en Meeuwen Staat van beleningen heerlijkheid 1406~~1709 Ben van Rijswijk 11-12-2006 A = René de Leuw
Staat van beleningen heerlijkheid 1452~~1485 Ben van Rijswijk 11-12-2006 A = René de Leuw
Staat van beleningen heerlijkheid 1505~~1621 Ben van Rijswijk 11-12-2006 A = René de Leuw
Staat van beleningen heerlijkheid 1608~~1649 Ben van Rijswijk 14-1-2007 A = René de Leuw
Gansoijen Staat van beleningen heerlijkheid en leenhof 1454~~1515, (1559) 1610~~1650, 1634~~1653, 1653~~1726 (1776) Ben van Rijswijk 6-8-2008 -
Genderen Dopen NG 1639-1700 Dave Pol 7-11-2007 -
  Kohier 1546 Dave Pol 18-11-2007 -
Haaren Dopen RK 1628-1647, 1659-1794 Ben van Rijswijk 10-9-2008 -
  Huwelijken RK 1659-1769 Ben van Rijswijk 12-9-2007 A = BHIC
Heesbeen Lidmaten NG 1789 Richard Keijzer 3-1-2006 -
Helvoirt Dopen RK 1592-1626, 1654-1810 Ben van Rijswijk 28-4-2007 A = BHIC (deels)
  Huwelijken RK 1597-1626, 1654-1666 Ben van Rijswijk 27-4-2007 -
  Huwelijken NG 1653-1733, 1738-1796 Ben van Rijswijk 7-8-2008 -
  Huwelijken NG met attest. ingekomen 1740-1783 Ben van Rijswijk 7-8-2008 -
  Rechterlijk Archief 1722-1727, 1733-1734 met transporten, hypothecatien, taxatien, etc. Ben van Rijswijk 1-9-2008 -
Heusden Dopen NG 1618-1661, 1664-1673 Dave Pol 4-5-2008 -
  Staat van betalingen Mariënkroon 1533-1540 Ben van Rijswijk 15-9-2008 A = Peter de Wijs (deels)
  Marienkroon ontvangsten en uitgaven cijnzen en pachten 1536, 1570 Ben van Rijswijk 8-8-2008 A = Peter de Wijs (deels)
  Marienkroon, legger van Cijnzen 1572-1578 Ben van Rijswijk 8-8-2008 A = Peter de Wijs
  Erfrenten en erfpachten, losrenten en lospachten Land van Heusden Ben van Rijswijk 15-9-2008 -
Maashees Gildebroeders en gildezusters van het St. Joris en St. anthonius, 1473-1697, incl. transcriptie Ben van Rijswijk 30-4-2007 A = BHIC
Hoofdgeld 1762 Ben van Rijswijk 30-4-2007 -
Lijst kleine specien 1788-1811 Ben van Rijswijk 30-4-2007 -
Oost- en Middelbeers Zie onder Beers, Oost- en Middel      
Oudenbosch Collectie van der Poest-Clement Hans den Braber 29-10-2005 -
  Hoofdgeld 1639-1705, 1717, 1770 Hans den Braber 24-12-2005 A = H. den Braber e.a. (deels)
  Inwoners 1688, 1697 Hans den Braber 29-10-2005 A = Hans den Braber
  10-jaren tafels geboorten 1811-1932 Hans den Braber 25-12-2005 n.v.t.
  10-jaren tafels huwelijken 1811-1932 Hans den Braber 25-12-2005 n.v.t.
  10-jaren tafels overlijden 1811-1932 Hans den Braber 25-12-2005 n.v.t.
Ravenstein Dopen RK 1741-1810 Eric van Heck 12-10-2010 -
Rucphen Gemaallijsten 1709-1744 Marc Gabriels 17-12-2005 Remko Ooijevaar;Ed Boeren (deels)
  Registre Civique 1812 Marc Gabriels 2-3-2006 -
  Bevolkingsregister 1850-1860 deel C (Heike) Marc Gabriels 12-8-2006 -
Sint Michielsgestel Schepenbank 1538..1567, 1589..1618, 1567-1571 Hein Vera 3-3-2006 A = Jan Toirkens
Schepenbank 1637-1641, 1652-1685 Jef van Veldhoven 26-2-2011 A = Jan Toirkens
Testamenten etc. 1633-1685 Jef van Veldhoven 25-3-2012 A = Jan Toirkens
Attestaties etc. 1634-1672 Jef van Veldhoven 13-3-2012 B = Jan Toirkens
Sint Oedenrode Schepenboek ca.1517-ca.1590 Willie Damen 18-5-2012 -
Sprang Dopen NG 1611-1650, 1656-1669 Richard Keijzer 3-3-2007 A = John Boeren
Huwelijken NG 1611-1630, 1640-1725 Richard Keijzer 3-5-2008 A = John Boeren
Veen Doopboek NG 1649-1713, 1715-1820 Richard Keijzer 2-9-2006 -
Huwelijken NG 1649-1747 Richard Keijzer 4-11-2008 -
Huwelijken NG 1747-1795 Richard Keijzer 22-12-2007 -
Impost begraven CIV 1797 Richard Keijzer 30-7-2008 -
  Kohieren 1544, 1545, 1557, 1559 Dave Pol 18-11-2007 -
Kohier v.d. dijkstallen, tienden, veer, molen, enz. 1711 Richard Keijzer 22-12-2007 -
Kohier v.d. huizen, schuren en andere gebouwen 1730 Richard Keijzer 22-12-2007 -
Kohier over de huizen 1733 Richard Keijzer 22-12-2007 -
Liberale Gifte 1747 Richard Keijzer 22-12-2007 -
Lijst met huizen en gebouwen en hun eigenaren 1805, 1806-1809 Richard Keijzer 22-12-2007 A = Jos de Kloe (deels)
Vierlingsbeek Doopboek RK 1658-1701 Ben van Rijswijk 28-4-2007 A = Jos Verkroost
Vlijmen Doopboek RK 1642-1655 Ben van Rijswijk 31-5-2007 A = René de Leuw
Willemstad Huwelijken NG 1645-1663 Dave Pol 23-3-2008 A = BHIC
Wijk Doopboek NG 1722-1810 Richard Keijzer 3-9-2006 -
Trouwboek NG 1722-1810 Richard Keijzer 26-3-2007 A = GTMWB
Begraafboek CIV 1806-1810 Richard Keijzer 27-7-2006 -
Keuren en ordonnanties m.b.t. paden en wegen Richard Keijzer 16-11-2008 -
Zevenbergen Kohieren van de landerijen en huizen 1652 Frans Casimiri 23-5-2009 A = Frans Casimiri
Legger van de landerijen 1665-1677 Frans Casimiri 23-5-2009 -
         

 


klik op de banner om naar
de informatiepagina van
dit project te gaan