VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.
 

 

  
Heritage Trust Program
2009 Winner


 

FRIESLAND

 

 
Bij het aanklikken van de pagina's verschijnen de momenteel beschikbare bronnen uit Nederland of van overzee:

Groningen | Friesland | Drenthe | Overijssel | Gelderland | Flevoland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg 
Nederland algemeen | Overzeese gebiedsdelen

Wilt u ons meehelpen met het maken van foto's voor deze website kijk dan s.v.p. hier voor meer informatie! 
Meer informatie over Van Papier Naar Digitaal?
| Gebruik van het beeldmateriaal | Disclaimer
 

  

plaats bron

gebruikte afkortingen en symbolen

aangeleverd door status afbeeldingen
O = scans ontvangen
[datum] = gereed
status transcriptie
A = Aanwezig, door
B = in Bewerking door
Friesland     2566 pagina's  
Gauw, Goenga en Offingawier
Kerkvoogdijrekeningen 1693-1811 Richard Keijzer 21-9-2008 -
Gorredijk-Lippenhuizen Lidmaten DG 1707-1742 Egbert Lantinga 25-7-2006 A = Egbert Lantinga e.a.
Jubbega Schurega Kerkrekeningen 1699-1747 Egbert Lantinga 1-11-2008 -
Hoornsterzwaag Kerkvoogdijrekeningen 1678-1730 Egbert Lantinga 22-12-2006 A = Erik van der Wal
Oost-Terschelling
Haardsteden 1637, 1644 Richard Keijzer 20-7-2008 -
Verpondingskohier 1733 Richard Keijzer 25-10-2007 -
1000-ste penning 1654 Richard Keijzer 23-6-2008 -
Oost-Vlieland
Haardesteden 1637, 1644 Richard Keijzer 20-7-2008 A = Richard Keijzer (deels)
200-ste penning 1628, 1647, 1659 Richard Keijzer 20-7-2008 -
1000-ste penning 1654, 1660-1661 Richard Keijzer 22-6-2008 -
Oppenhuizen
Lidmaten NG 1697-1828 Richard Keijzer 29-2-2008 A = Henk Weijer
Schoterland Rentmeesterrekeningen 1524-1530 Wouter Kok 9-7-2013 -
Terschelling
10e penning 1557 Richard Keijzer 13-1-2009 -
Tjerkwerd
Rekeningenboek polder Ritseburen 1727-1786 Richard Keijzer 20-7-2008 -
Vlieland
penningkohier 1543, 1553, 1558, 1562 Richard Keijzer 19-6-2008 A = Richard Keijzer (deels)
Lidmaten NG 1675-1711, 1717-1851 Richard Keijzer 19-9-2008 -
Verpondingskohier 1684-1752 Richard Keijzer 21-4-2012 -
Weststellingwerf Register huisgezinnen 1744 Egbert Lantinga 2-9-2007 B = Egbert Lantinga e.a.
Rentmeesterrekeningen 1524-1530 Wouter Kok 9-7-2013 -
West-Terschelling
Haardsteden 1637, 1644 Richard Keijzer 20-7-2008 -
Verpondingskohier 1733 Richard Keijzer 21-10-2007 -
1000-ste penning 1654 Richard Keijzer 23-6-2008 -
West-Vlieland
Haardesteden 1637, 1644 Richard Keijzer 20-7-2008 A = Richard Keijzer (deels)
200-ste penning 1628, 1647, 1659 Richard Keijzer 20-7-2008 -
1000-ste penning 1654, 1660-1661 Richard Keijzer 22-6-2008 -
Wommels
Grafregister 1765 Richard Keijzer 25-8-2008 -
Wymbritseradeel
Speciekohieren Gauw 1759-1805 Richard Keijzer 2-9-2008 -
  Speciekohieren Goenga 1759-1805 Richard Keijzer 2-9-2008 -
  Speciekohieren Loenga 1759-1805 Richard Keijzer 2-9-2008 -
  Speciekohieren Offingawier 1759-1805 Richard Keijzer 2-9-2008 -
         

 


klik op de banner om naar
de informatiepagina van
dit project te gaan