VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.
 

 
 

2009 Winner
Heritage Trust Program


 


 

 

Bekijk de uitgebreide handleiding: als word-document | als web-pagina

Beschikbare bronnen en voortgang in de verwerking van het materiaal: de statuspagina

Foto's maken van oude documenten, is dat moeilijk?  /  Is it hard to take pictures from old documents?


DOEL VAN VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Van Papier Naar Digitaal geeft via het beschikbaar stellen van webruimte een extra impuls aan het online zetten van genealogische bronnen betreffende Nederland en België. Archiefbezoekers kunnen zelf vrij eenvoudig bijdragen aan de uitbreiding van het beeldmateriaal. De ervaring leert dat op deze wijze beschikbaar gesteld materiaal zeer waardevol is voor onderzoekers die niet, of beperkt, in staat zijn om archiefmateriaal ter plaatse te kunnen bestuderen.
Via de provinciale pagina's in het menu wordt simpelweg gezocht naar de voor de onderzoeker interessante plaatsen welke momenteel via Van Papier Naar Digitaal beschikbaar zijn.
 

In de afgelopen jaren is het gebruik van digitale camera’s en apparatuur om te scannen sterk toegenomen. De met behulp van deze technieken gemaakte afbeeldingen van genealogische bronnen kunnen inmiddels van een dusdanige kwaliteit zijn, dat het beschikbaar stellen via het internet een zinvolle aanvulling is op de bewerkingen van genealogische bronnen. Niet iedereen kan en wil immers complete indexen maken van een genealogische bron. Het is uiterst secuur werk en een tijdrovende klus. Het maken van afbeeldingen van deze bronnen is verhoudingsgewijs makkelijk. Vandaar het idee om via het beschikbaar stellen van webruimte een extra impuls te geven aan het online zetten van genealogische bronnen betreffende Nederland en België. Het is niet de bedoeling om complete archieven nu pagina voor pagina te fotograferen en online te brengen, maar we zien dit meer als een kleinschalige bijdrage aan het digitaliseren van brongegevens ten behoeve van genealogen.

Het is in de eerste plaats onze bedoeling om de afbeeldingen van genealogische bronnen online te brengen, maar de combinatie van het origineel én een transcriptie ('vertaling') van een genealogische bron is voor de gebruikers natuurlijk nog mooier. Hier en daar treffen we dit online aan, zoals bij het regionaal archief West-Brabant. Voor hen die op dit terrein een bijdrage willen leveren bestaat de mogelijkheid om een transcriptie en/of een index te maken en die op zijn beurt weer aan te bieden als aanvulling op de afbeeldingen. Voor het maken van een transcriptie kan eventueel het gratis programma Transcript van Jacob Boerema worden gebruikt; een toelichting staat in de handleiding. Naar alle afbeeldingen en eventuele transcripties zal vanzelfsprekend een link worden aangebracht op de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en België.

 

HOE WERKT HET?

 1. Maak van meerdere aaneensluitende pagina’s van een genealogische bron foto’s van het origineel of van goede kopieën, of maak scans van goede kopieën; let op: het gaat dus niét om een selectie van pagina's uit een bron, tenzij van een logische beperking sprake is, bijv. de 12 aaneengesloten pagina's van een lidmatenlijst uit een bepaald jaar in een kerkelijk register of 63 aaneengesloten pagina's uit een doopboek.  

 • Let op: voor het maken van foto’s gelden veelal huisregels die per archief kunnen verschillen 
 • De pagina's moeten in zijn geheel goed leesbaar zijn qua contrast en scherpte
 • Een genealogische bron is een bron waarin relatief veel namen zijn te vinden; te denken valt aan doop-, trouw- en begraafregisters, lidmatenlijsten, belastingregisters, rechterlijke en notariële archieven, etc. Speciaal de meer bijzondere brongegevens zouden erg leuk zijn om aangeboden te krijgen, zoals lijsten uit bijvoorbeeld huisarchieven, die qua omvang vaak niet zo groot zijn, maar wel een interessante aanvulling zijn op de wat meer 'voor de hand liggende' bronnen.
 • Het is niét de bedoeling om opnames te plaatsen van gedrukte hedendaagse bewerkingen; het gaat immers om afbeeldingen van originelen die zich in de archieven bevinden en bovendien berusten er rechten op gedrukte bewerkingen.
 1. Gebruik als formaat: A4. Sla het plaatje (foto of scan) op in JPG(JPEG)-formaat. Als resolutie kan het best 300 dpi worden gebruikt, evt. hoger als dat nodig is
   
 2. Stuur één plaatje als voorbeeld per email naar Hans om even te laten bekijken (kwaliteit, grootte e.d.).
  Geef aan om hoeveel plaatjes het totaal (ongeveer) gaat; op basis daarvan kunnen afspraken gemaakt worden over de wijze van overdracht van de gegevens.
 • Voor kleine bestanden tot 10 MB kan de e-mail worden gebruikt. Grotere bestanden kunnen d.m.v. het ftp-protocol gestuurd worden (hiervoor is een aparte instructie beschikbaar voor hen die hiermee onbekend zijn) of per post op een cd-rom.
 • Geef bij de verzending van het materiaal s.v.p. exact weer wat de aard van de bron is en waar deze in het archief te vinden is.
 1. Hans bewerkt de plaatjes en plaatst deze als PDF-bestand(en) op zijn website.
 • Via een statuspagina kan de voortgang per document worden gevolgd.
 • Het maken van transcripties van deze bronnen is niet het eerste doel van Van Papier Naar Digitaal, maar het lijkt voor de hand te liggen dat er mensen zijn die aan de slag willen met het omzetten van een bron in een makkelijk leesbare tekst of een index willen maken op een bron. De aanwezige bronnen waarvan nog geen transcriptie bestaat zullen daarom onder de aandacht worden gebracht van vrijwilligers die willen transcriberen. Indien gewenst worden de plaatjes toegestuurd. Als een transcriptie klaar is zal ook deze, op naam van de maker(s), op de website worden geplaatst. In de handleiding is meer te vinden over het maken van transcripties.
 1. Herman brengt op de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en België de links aan naar de afbeeldingen van de bronnen en van de eventuele transcripties, zodat de bezoekers van deze site meteen op de hoogte zijn van de nieuw beschikbare bronnen.

 
Noot:
  Gebruikmaking van het beeldmateriaal, beschikbaar bij Van Papier Naar Digitaal

Het beeldmateriaal is aangeleverd door vrijwiligers die het specifiek aan Van Papier Naar Digitaal ter beschikking stellen. Uiteraard mag voor eigen gebruik een kopie van een beeldbestand worden gemaakt. Het is echter niet toegestaan om zonder toestemming zo'n bestand publiek ter beschikking te stellen via het internet of anderzins.
Het overnemen van een beperkt deel van het beeldmateriaal, bijvoorbeeld één specifieke akte of inschrijving, als onderdeel van een eigen publicatie via het internet of anderszins, is mogelijk volgens de gebruikelijke wijze van citeren. Dat wil zeggen: Bij het gebruikte stuk beeldmateriaal wordt aangegeven waar het vandaan komt door middel van een adequate bronvermelding

 

 

Foto's maken van oude documenten, is dat moeilijk?  /  Is it hard to take pictures from old documents?

Beschikbare bronnen en voortgang in de verwerking van het materiaal: de statuspagina

Bekijk de uitgebreide handleiding:  als word-document | als web-pagina