onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Waterstraat 1 (2573) 2010-10-24 5.1 MB 19 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Waterstraat 2 2010-10-24 5.1 MB 19 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Waterstraat 3 2010-10-24 5.0 MB 18 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Voorstraat 1 2010-10-24 4.6 MB 17 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Voorstraat 2 2010-10-24 4.5 MB 16 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Voorstraat 3 2010-10-24 4.5 MB 16 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Voorstraat 4 2010-10-24 4.4 MB 16 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Diezerstraat 1 2010-10-24 4.9 MB 18 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Diezerstraat 2 2010-10-24 4.9 MB 18 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Diezerstraat 3 2010-10-24 5.0 MB 18 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Diezerstraat 4 2010-10-24 4.7 MB 17 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Diezerstraat 5 2010-10-24 4.7 MB 17 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Diezerstraat 6 2010-10-24 4.6 MB 17 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Sassenstraat 1 2010-10-24 5.1 MB 19 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Sassenstraat 2 2010-10-24 5.2 MB 19 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Sassenstraat 3 2010-10-24 5.2 MB 19 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / Sassenstraat 4 2010-10-24 5.2 MB 19 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / af- bijschrijvingen 2010-10-24 2.2 MB 8 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 1 2010-10-24 4.2 MB 18 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 2 2010-10-24 1.5 MB 7 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 3a 2010-10-24 3.1 MB 12 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 3b 2010-10-24 3.9 MB 15 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 4a 2010-10-24 2.7 MB 11 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 4b 2010-10-24 3.8 MB 15 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 5 2010-10-24 2.9 MB 12 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 6 2010-10-24 4.4 MB 18 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 7 2010-10-24 0.8 MB 5 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 8 2010-10-24 0.9 MB 5 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 9 2010-10-24 1.2 MB 6 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 10a 2010-10-24 3.7 MB 15 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 10b 2010-10-24 4.7 MB 19 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / kwijtschelding 11 2010-10-24 0.8 MB 4 -
Zwolle Vuurstedengeld 1682 / optellingen 2010-10-24 4.0 MB 14 -
        486  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief -
Inventarisnummer 2573
 Omschrijving

- Zwolle, register van de vuursteden en ovens exc van de Stadt Zwolle 1682 (2573)
     De stad Zwolle was verdeeld in vier kwartieren, genoemd naar de belangrijkste straat:      Waterstraat, Voorstraat, Diezerstraat en Sassenstraat. De bebouwing buiten de stadsmuren viel      ook onder deze kwartieren, afhankelijk van bij welke stadspoort ze stond.

     zwolle_vuur_1682_01_waterstraat_1 Waterstraat Kwartier      
     zwolle_vuur_1682_02_waterstraat_2    "
     zwolle_vuur_1682_03_waterstraat_3    "
     zwolle_vuur_1682_04_voorstraat_1 Voorstraat Kwartier
     zwolle_vuur_1682_05_voorstraat_2    "
     zwolle_vuur_1682_06_voorstraat_3    "
     zwolle_vuur_1682_07_voorstraat_4    "
     zwolle_vuur_1682_08_diezerstraat_1 Diezerstraat Kwartier      zwolle_vuur_1682_09_diezerstraat_2    "
     zwolle_vuur_1682_10_diezerstraat_3    "
     zwolle_vuur_1682_11_diezerstraat_4    "
     zwolle_vuur_1682_12_diezerstraat_5    "
     zwolle_vuur_1682_13_diezerstraat_6    "
     zwolle_vuur_1682_14_sassenstraat_1 Sassenstraat Kwartier      zwolle_vuur_1682_15_sassenstraat_2    "
     zwolle_vuur_1682_16_sassenstraat_3    "
     zwolle_vuur_1682_17_sassenstraat_4    "
     zwolle_vuur_1682_18_af_bijschrijvingen Af- en bijschrijvingen 1706 en een optelling

     kwijtscheldingen van (soms een deel) van het vuurstedengeld - voornamelijk voor armen -
     ieder bestand is met een korte text met een transcriptie van de aard van het register voorzien

     zwolle_vuur_1682_19_kwijtschelding_1 - gepatenteerde armen      zwolle_vuur_1682_20_kwijtschelding_2 - ontvangers lidmatengeld      zwolle_vuur_1682_21_kwijtschelding_3a - pauper gesteld
     zwolle_vuur_1682_22_kwijtschelding_3b    "
     zwolle_vuur_1682_23_kwijtschelding_4a - pauper gesteld voor de helft
     zwolle_vuur_1682_24_kwijtschelding_4b    "
     zwolle_vuur_1682_25_kwijtschelding_5 - verhuur aan soldaten      zwolle_vuur_1682_26_kwijtschelding_6 - ontvangers bedeling      zwolle_vuur_1682_27_kwijtschelding_7 - bezwaarden      
     zwolle_vuur_1682_28_kwijtschelding_8 - schoorstenen zonder pijp      zwolle_vuur_1682_29_kwijtschelding_9 - krotten of te arme eigenaar      zwolle_vuur_1682_30_kwijtschelding_10a - armen die huur betalen      zwolle_vuur_1682_31_kwijtschelding_10b    "
     zwolle_vuur_1682_32_kwijtschelding_11 - huizen van het weeshuis      zwolle_vuur_1682_33_optellingen - optellingen 

Opmerkingen

Het gebied van de gemeente Zwolle is dat van het voormalige stadgericht Zwolle; het stadgericht was onderverdeeld in de stad (binnen de muren) en de Vrijheid van Zwolle. De meeste DTB-registers en stukken worden bewaard op het Historisch Centrum Overijssel, Zwolle

 

Afbeeldingen

Inzender Martin Hilbers
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in grijswaarden van fotocopiëen. Fotocopiëen zijn van gemiddelde kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e eeuws, Nederlands. Het handschrift is goed leesbaar.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status

niet beschikbaar

Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van