onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Staphorst Dopen NG 1645...1663 (397) 2006-05-30 5.0 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1663...1669 2006-05-30 5.0 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1669-1674 2006-05-30 4.6 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1674-1677 2006-05-30 4.2 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1677-1680 2006-05-30 5.0 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1680-1684 2006-05-30 4.9 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1684-1686 2006-05-30 1.8 MB 4 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1701-1706 2006-05-30 2.6 MB 4 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1706-1715 2006-05-30 5.1 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1715-1724 2006-05-30 4.7 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1724-1732 2006-05-30 5.0 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1732-1741 2006-05-30 5.1 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1741-1749 2006-05-30 5.1 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1749-1757 2006-05-30 5.1 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1757-1760 2006-05-30 3.5 MB 10 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1760-1764 2006-05-30 3.1 MB 10 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1764-1766 2006-05-30 3.1 MB 10 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1767-1769 2006-05-30 3.8 MB 10 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1769-1771 2006-05-30 3.8 MB 10 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1771-1773 2006-05-30 3.8 MB 10 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1773-1775 2006-05-30 3.9 MB 10 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1775-1779 2006-05-30 3.9 MB 12 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1779-1781 (398) 2006-07-04 4.7 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1781-1783 2006-07-04 5.0 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1783-1785 2006-07-04 4.8 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1785-1786 2006-07-04 4.8 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1786-1788 2006-07-04 4.7 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1788-1790 2006-07-04 4.8 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1790-1791 2006-07-04 4.8 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1791-1793 2006-07-04 4.9 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1794-1796 2006-07-04 4.9 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1796-1797 2006-07-04 4.5 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1797-1799 2006-07-04 4.6 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1799-1801 2006-07-04 4.9 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1801-1804 2006-07-04 5.0 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1804-1806 2006-07-04 4.8 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1806-1808 2006-07-04 4.7 MB 7 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1808-1810 2006-07-04 5.2 MB 8 E = index dopen 1645-1811
Staphorst Dopen NG 1810-1811 2006-07-04 4.9 MB 7 E = index dopen 1645-1811
        308  
Staphorst Trouwen NG 1644, 1656-1664 (402) 2006-07-05 4.7 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1664-1668 2006-07-05 4.3 MB 6 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1668-1673 2006-07-05 3.6 MB 6 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1702-1712 2006-07-05 4.6 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1713-1730 2006-07-05 4.7 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1730-1746 2006-07-05 4.9 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1746-1756 2006-07-05 3.8 MB 6 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1758-1766 2006-07-05 4.1 MB 10 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1766-1771 2006-07-05 4.3 MB 10 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1771-1776 2006-07-05 4.4 MB 10 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1776-1779 2006-07-05 3.2 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1779-1783 (403) 2006-07-07 4.9 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1783-1786 2006-07-07 4.9 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1786-1790 2006-07-07 4.7 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen NG 1790-1795 2006-07-07 4.7 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1795-1797 2006-07-07 4.8 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1797-1798 2006-07-07 4.5 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1798-1799 2006-07-07 4.6 MB 7 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1800-1801 2006-07-07 4.9 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1801-1803 2006-07-07 4.8 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1803-1805 2006-07-07 4.8 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1805-1806 2006-07-07 4.9 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1806-1807 2006-07-07 5.0 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1807-1809 2006-07-07 5.1 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1809-1810 2006-07-07 5.0 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
Staphorst Trouwen CIV 1810-1811 2006-07-07 4.8 MB 8 E = index trouwen 1644-1811
        198 / 506  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief DTB Overijssel (Staphorst)
Inventarisnummer 397, 398, 402, 403
 Omschrijving - Dopen NG Staphorst 1645-1779 (397, originelen nrs. 521, 522 en 523)
     er zijn hiaten van 13 dec. 1663 tot 2 sept. 1664 en van 31 januari 1686 tot 25 september 1701.      Tot september 1658 een onvolledig kopie van een ouder, nieuw bewaard gebleven register.
- Dopen NG Staphorst 1779-1811 (398, originelen nrs. 524)
- Trouwboek NG Staphorst 1644, 1656..1673, 1702-1756, 1758-1779 (402, origineel nrs. 521-523)
     er zijn hiaten van 29 februari 1644 tot 31 augustus 1656, van 24 december 1671 tot 13 januari      1677, van 7 mei 1677 tot 15 januari 1678, van 4 mei 1678 tot 2 maart 1702 en van 25 december      1758 tot 11 juni 1758.
- Trouwboek NG Staphorst 1779-1795, voortgezet als het ondertrouw- en trouwboek van het gericht   1795-1811 (403, origineel nr. 526)
Opmerkingen

Het gebied van de gemeente Staphorst is dat van het voormalige schoutambt Staphorst, Rouveen en IJhorst. Dit schoutambt werd ook wel Hassel(t)erambt genoemd. Hassel(t)erambt was een gedeelte van het hoogschoutambt Hasselt.
De hieronder beschreven registers van de Nederduits Gereformeerde gemeente bevatten inschrijvingen van de dorpen Staphorst en Rouveen en van de buurschappen Hamingen, Hesselingen, Lankhorst, De Leijen en Monnike Gast (gem. Staphorst).
Zie voor Staphorst ook onder Rouveen en IJhorst, voor Lankhorst en De Leijen ook onder IJhorst.
Een aantal inwoners van Hamingen en Hesselingen gingen te Meppel (Drenthe) ter kerke.
Raadpleeg voor de lidmaten (1779-1880) de collectie microfiches.

 

Afbeeldingen

Inzender Harry Huls
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopiëen. De fotocopiëen van de doopboeken zijn van matige tot gemiddelde kwaliteit. De fotocopiëen van het trouwboek zijn van gemiddelde kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Nederlands
De doopboeken zijn matig tot slecht leesbaar en d
e rommelige manier van inschrijven bemoeilijkt het transcriberen. De trouwboeken zijn goed leesbaar. Voor het 17e eeuwse schrift is enige paleografische vaardigheid vereist.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status Index van het doopboek NG 1645-1811 en van het trouwboek NG/CIV 1644-1811 op de website van Reestdal beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van