onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Oldenzaal Verponding 1720 / deel 1 2008-10-26 4.2 MB 10 P = transcr. verponding 1720
Oldenzaal Verponding 1720 / deel 2 2008-10-26 3.9 MB 9 P = transcr. verponding 1720
Oldenzaal Verponding 1716 / brief 13 juni 1716 2008-10-26 1.2 MB 3 -
Oldenzaal Verponding 1716 / verpondingen deel 1 2008-10-26 5.3 MB 14 P = transcr. verponding 1716
Oldenzaal Verponding 1716 / verpondingen deel 2 2008-10-26 4.1 MB 11 P = transcr. verponding 1716
Oldenzaal Verponding 1716 / verpondingen deel 3 2008-10-26 3.9 MB 11 P = transcr. verponding 1716
Oldenzaal Contributie 1716 / contributies deel 1 2008-10-26 5.2 MB 14 P = transcr. contributie 1716
Oldenzaal Contributie 1716 / contributies deel 2 2008-10-26 4.0 MB 11 P = transcr. contributie 1716
Oldenzaal Contributie 1716 / contributies deel 3 2008-10-26 3.7 MB 10 P = transcr. contributie 1716
        93  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief Registers van de Verpondinge en Leeninge van Twenthe (Oldenzaal)
Inventarisnummer  
 Omschrijving

Oldenzaal gericht, verponding 1720 en 1716
  Dit betreft het gericht Oldenzaal met achtereenvolgens de marken De Lutte, Dulder, Beuningen,   Losser, Hasselo, Deuringen, Volthe, Lemselo, Nijstad, Rossum, Gammelke. Berghuizen en Klein   Driene

Opmerkingen

Toelichting van Frank Steggink op Oldenzaal verponding:
In de brief van 13 juni 1716 is te lezen dat de verponding door de richter Fockinck is uitgevoerd, maar dat hij is overleden, en het register tijdelijk zoek is geraakt. Het lag, als onderdeel van de erfenis, bij de broer van Fockinck in Deventer. Er is (daarom?) door Bernard Pott (de plaatsvervanger / opvolger van Fockinck?) een nieuw register gemaakt, een voor verpondingen en een voor contributies. Dit betreft alles na de brief tot het einde. Dit gebeurde in 1716.

Het eerste deel is een register van verpondingen in 1720. Het extract is gemaakt door ene Joan Fockinck in 1722. Wat de relatie is met de eerder genoemde en overleden Fockinck is onbekend.

Het betreft dus registers van twee verpondingen. De eerste (t/m blz. 19) vond plaats in 1720 en een extract is in 1722 gemaakt. Het tweede register is gemaakt in 1716. Het bestaat uit een deel Verpondingen en een deel Contributies. De overzichten op de laatste pagina van de verpondingen 1716 en contributies 1716 zijn gelijk.

 

Afbeeldingen

Inzender Frank Steggink
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopiëen. Fotocopiëen zijn van goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. Enige paleografische kennis is gewenst.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Herman Kristen
Status

Trancriptie van de verpondingen 1716, 1720 en contributie 1716 is beschikbaar (29-6-2009)

Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van