onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Kuinre Dopen NG 1688-1690 (247) 2006-10-07 3.0 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1691-1693 2006-10-07 3.0 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1693-1695 2006-10-07 2.8 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1695-1697 2006-10-07 2.9 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1697-1700 2006-10-07 3.0 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1700-1702 2006-10-07 3.0 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1702-1705 2006-10-07 3.2 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1705-1707 2006-10-07 3.2 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1707-1710 2006-10-07 3.2 MB 10 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1710-1714 2006-10-07 5.2 MB 16 P = index 1688-1714
Kuinre Dopen NG 1715-1718 (248,249) 2006-10-16 3.1 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1718-1721 2006-10-16 3.1 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1721-1723 2006-10-16 3.0 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1723-1725 2006-10-16 3.0 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1725-1728 2006-10-16 2.9 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1728-1731 2006-10-16 3.0 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1731-1735 2006-10-16 3.1 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1736-1740 2006-10-16 3.1 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1740-1744 2006-10-16 3.2 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1744-1747 2006-10-16 3.2 MB 10 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1748-1752 2006-10-16 2.6 MB 8 P = index 1715-1752
Kuinre Dopen NG 1752-1759 2006-10-28 3.4 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1759-1767 2006-10-28 3.5 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1767-1773 2006-10-28 3.1 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1773-1777 2006-10-28 3.3 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1777-1783 2006-10-28 3.2 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1783-1789 2006-10-28 3.2 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1789-1794 2006-10-28 3.0 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1794-1798 2006-10-28 3.0 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1798-1803 2006-10-28 2.9 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1803-1808 2006-10-28 2.9 MB 10 P = index 1752-1813
Kuinre Dopen NG 1808-1813 2006-10-28 2.4 MB 8 P = index 1752-1813
        322  
Kuinre Trouwen NG 1670-1676 (251) 2006-10-29 2.8 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1676-1684 2006-10-29 2.8 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1685-1696 2006-10-29 3.0 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1696-1705 2006-10-29 2.8 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1705-1717 2006-10-29 3.1 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1717-1727 2006-10-29 3.2 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1727-1740 2006-10-29 3.2 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1740-1750 2006-10-29 3.1 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1750-1765 2006-10-29 3.2 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1766-1775 2006-10-29 3.1 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1775-1786 2006-10-29 3.0 MB 10 P = index 1670-1810
Kuinre Trouwen NG 1786-1790, 1805-1811 2006-10-29 2.9 MB 10 P = index 1670-1810
        120  
Kuinre Trouwen NG 1791-1795 Kuinre (252) 2007-09-02 1.0 MB 8 P = klapper trouwen 1791-1811       (252a)
Kuinre Trouwen CIV 1795-1802 Kuinre-Blankenham 2007-09-02 2.8 MB 22 P = klapper trouwen 1791-1811
Kuinre Trouwen CIV 1802-1809 Kuinre-Blankenham 2007-09-02 3.7 MB 30 P = klapper trouwen 1791-1811
Kuinre Trouwen CIV 1809-1811 Kuinre-Blankenham 2007-09-02 3.1 MB 26 P = klapper trouwen 1791-1811
        86  
Kuinre Minuutakten ondertr. CIV 1794-1795 (252) 2007-09-02 0.2 MB 2 niet beschikbaar
Kuinre Minuutakten ondertr. CIV 1795-1811 (255) 2007-09-02 1.2 MB 10 niet beschikbaar
        12  
Kuinre Overlijden NG 1764-1782 (253) 2007-09-02 3.6 MB 10 niet beschikbaar
Kuinre Overlijden NG 1782-1813 2007-09-02 3.7 MB 10 niet beschikbaar
        20  
Kuinre Dopen RK 1722-1734 (253a) 2010-09-19 5.0 MB 12 E = index dopen 1722-1868
Kuinre Dopen RK 1734-1751 2010-09-19 5.0 MB 12 E = index dopen 1722-1868
Kuinre Dopen RK 1751-1766 2010-09-19 4.8 MB 12 E = index dopen 1722-1868
Kuinre Dopen RK 1767-1780 2010-09-19 4.6 MB 12 E = index dopen 1722-1868
Kuinre Dopen RK 1780-1799 2010-09-19 4.9 MB 12 E = index dopen 1722-1868
Kuinre Dopen RK 1799-1810 2010-09-19 3.6 MB 9 E = index dopen 1722-1868
Kuinre Dopen RK afschriften 1796-1811 (254) 2010-09-19 2.3 MB 7 E = index dopen 1722-1868
        76  
Kuinre Lijst gevormden 1808-1810 (253a) 2010-09-19 0.7 MB 2 niet beschikbaar
Kuinre Trouwen RK 1801-1812 (253a) 2010-09-19 1.6 MB 5 E = index trouwen 1792-1811
Kuinre Lijst parochianen 1870-1871 (253a) 2010-09-19 0.8 MB 3 niet beschikbaar
        10  
Kuinre Overlijden CIV 1806-1811 (256) 2007-09-02 4.3 MB 6 niet beschikbaar
        6 / 652  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief DTB Overijssel (Kuinre)
Inventarisnummer 247-249, 251-253, 253a, 254-256
 Omschrijving

Kuinre NG
- Doopboek NG Kuinre 1668-1714 (247, origineel nr. 373)
- Doopboek NG Kuinre 1715-1753 (248, origineel nr. 373)
- Doopboek NG Kuinre 1715-1813 (249, originelen nrs. 373 en 374)
- Trouwboek NG Kuinre 1670-1811 (251, origineel nr. 376)
     bevat een hiaat van 30 mei 1790 tot 29 september 1805. Het deel is gepagineerd 22 t/m 144.
- Trouwboek NG Kuinre 1791-1795, voortgezet als ondertrouw- en trouwboek CIV van het gerecht   Kuinre en Blankenham 1795-1811 (252, origineel nr. 377)
     bevat achterin minuut-, ondertrouw- en trouwakten van 10 januari 1794 tot 7 juni 1795.
- Alphabetische Klapper op het trouwboek NG/CIV Kuinre 1791-1811 (252a)
     is afkomstig uit het Historisch Centrum Overijssel.
- Overlijdensboek Kuinre NG 1764-1813 (253, origineel nr. 379)
     Het register is in september 1813 samengesteld door de predikant van Kuinre aan de hand van      de oude kerkerekeningen en de opening der graven.

Kuinre RK
- Kuinre, dopen RK 1722-1810 (253a)
     het deel is in 1813 vervaardigd door pastoor J.F.A. Elling
  Achterin drie lijsten met
  a. gevormden 1808-1814 (vervaardigd door pastoor J.F.A. Elling)
  b. gehuwden RK 1801-1812 (vervaardigd door pastoor J.H. Muller)
  c. lijsten betreffende de bevolking van de parochie Kuinre 1870-1871 (vervaardigd door pastoor       J.B. Buter)
- Kuinre, dopen RK 1796-1811 (254)
     het betreft hier afschriften van het doopboek van de Rooms-Katholieke statie Kuinre,     afgegeven en gewaarmerkt door de diverse pastoors van deze statie. Niet compleet.

Kuinre CIV
- Minuutakten van ondertrouw, attestaties van huwelijksbevestigingen en bij de ondertrouw   overlegde stukken Kuinre 1795-1811 (255, origineel nr. 381)
- Register aangegeven lijken Kuinre CIV 1806-1811 (256, origineel nr. 382)

Opmerkingen

Het gebied van de gemeente Kuinre vormt, samen met dat van de gemeente Blankenham, het voormalige schoutambt Kuinre en Blankenham.
Kuinre maakt sinds 1 januari 1973 deel uit van de gemeente IJsselham.

De hier beschreven registers van de Nederduits Gereformeerde gemeente bevatten inschrijvingen van de gemeente Kuinre, van de gemeente Blankenham (tot 1780) en aanvankelijk ook van het gehucht 't Klooster (voorheen gem. Oldemarkt) en van Weststellingwerf (Friesland).
Het archief van de Nederduits-Gereformeerde/Hervormde gemeente Kuinre berust bij het Rijksarchief Overijssel (archiefnummer 409).

 

Afbeeldingen

Inzender Jos Buisman
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopiëen. Fotocopiëen zijn van goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands en Latijn (RK)
goed leesbaar, Voor de RK-delen is paleografische vaardigheid
vereist.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Jos Buisman en Egbert Lantinga
Status - Indices op de dopen NG 1688-1813 is beschikbaar (29-8-2007).
- Indices op de trouwen NG 1670-1790, 1805-1811 is eveneens beschikbaar (23-5-2007)
- index op de dopen RK 1722-1868 is beschikbaar
- Index op trouwen 1792-1811 is beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van