onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Hengelo Dopen NG 1643-1656 (231) 2006-11-13 4.0 MB 9 P = index dopen 1643-1684
Hengelo Dopen NG 1657-1666 2006-11-13 4.0 MB 9 P = index dopen 1643-1684
Hengelo Dopen NG 1667-1674 2006-11-13 4.0 MB 8 P = index dopen 1643-1684
Hengelo Dopen NG 1674-1681 2006-11-13 4.0 MB 8 P = index dopen 1643-1684
Hengelo Dopen NG 1681-1684 2006-11-13 2.3 MB 4 P = index dopen 1643-1684
Hengelo Dopen NG div 1 2006-11-13 3.9 MB 6 -
Hengelo Dopen NG div 2 2006-11-13 3.9 MB 6 -
        38  
Hengelo Dopen RK 1796-1799 (237) 2006-11-13 4.9 MB 8 P = index dopen 1796-1811
Hengelo Dopen RK 1799-1802 2006-11-13 4.6 MB 8 P = index dopen 1796-1811
Hengelo Dopen RK 1802-1805 2006-11-13 4.5 MB 8 P = index dopen 1796-1811
Hengelo Dopen RK 1805-1807 2006-11-13 4.5 MB 8 P = index dopen 1796-1811
Hengelo Dopen RK 1807-1810 2006-11-13 4.7 MB 8 P = index dopen 1796-1811
Hengelo Dopen RK 1810-1811 2006-11-13 4.0 MB 7 P = index dopen 1796-1811
        47  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief DTB Overijssel (Hengelo)
Inventarisnummer 231, 237
 Omschrijving

Hengelo, doopboek NG 1643-1684 (231, origineel nr. 283)
     [gedeeltelijk, doopboek loopt van 1643 t/m 1719]
     Na de inschrijving van 25 mei 1684 een ongedateerde akte
Hengelo, doopboek RK 1796-1811 (237, origineel nr. 289)
     Het deel is een uittreksel vervaardigd in de 19e eeuw.

Opmerkingen

Het gebied van de gemeente Hengelo vormt, samen met dat van de gemeente Ambt-Delden, het voormalige richterambt Delden.

Het dorp Hengelo en de omliggende buurschappen behoorden gerechtelijk tot het richterambt Delden. De hier beschreven registers van het gericht hebben dus alleen betrekking op het dorp Hengelo en de buurschap Woolde. Zie voor Hengelo ook onder Stad-Delden.

De Nederduits Gereformeerde registers bevatten inschrijvingen van de gemeente Hengelo en van de buurschappen (Groot-)Driene, Twekkelo (gem. Enschede) en Klein-Driene (gem. Weerselo). Zie voor de buurschappen Beckum, Oele (nà 1674) en Woolde (ten dele) onder Stad-Delden en voor het noordelijk gebied van de gemeente Hengelo onder Borne.

De RK statie Hengelo, oudtijds een parochie, is opgericht in 1803. In 1796 kreeg de statie Hengelo een eigen kerk welke tot 1803 vanuit Delden bediend werd.
Het RK register bevat inschrijvingen van het dorp Hengelo en de buurschap Woolde (gem. Hengelo) alsmede van de buurschappen (Groot-)Driene (gem. Enschede) en Klein-Driene (gem. Weerselo).
Voor het dorp Hengelo en de buurschap Woolde vóór 1796 wordt ook verwezen naar Stad-Delden, voor de buurschappen Beckum en Oele (gem. Hengelo) naar Stad- Delden en Haaksbergen.

De Doopsgezinde gemeente van Hengelo, over de periode 1626-1728 met Borne verenigd, is in het
laatstgenoemde jaar weer zelfstandig geworden.
De Doopsgezinden in de gemeente Goor werden vóór 1781 gedeeltelijk, sinds die datum geheel vanuit Hengelo bediend. Zie ook onder Ambt-Delden.

De Israëlieten van Hengelo behoorden tot de ringsynagoge van Oldenzaal, welke in Hengelo een ondersynagoge bezat.

 

Afbeeldingen

Inzender Wim den Oudsten
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen van fotocopiëen.
Dopen NG: fotocopiëen zijn van matige kwaliteit.
Dopen RK: fotocopiëen zijn van redelijke kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard Dopen NG 17e eeuws Nederlands. Moeilijk leesbaar, paleografische kennis is vereist.
Dopen RK 18e eeuws Latijn. Goed leesbaar.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Jan Hekhuis, Middelburg.
Status

- Hengelo, doopboek NG 1643-1684 is beschikbaar
- Hengelo, doopboek RK 1796-1811 is beschikbaar

Index op het doopboek NG 1643-1811 en het doopboek RK 1796-1811 waren op de website van het Twents Streekarchief beschikbaar maar zijn offline gehaald. De doopboeken zijn daarna door Jan Hekhuis bewerkt.

Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van