onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Giethoorn Verponding 1602 / deel 1 2007-02-22 4.8 MB 6 P = index verponding 1602
Giethoorn Verponding 1602 / deel 2 2007-02-22 4.8 MB 6 P = index verponding 1602
Giethoorn Verponding 1602 / deel 3 2007-02-22 4.0 MB 5 P = index verponding 1602
Giethoorn Verponding 1602 / deel 4 2007-02-22 4.0 MB 5 P = index verponding 1602
Giethoorn Verponding 1602 / deel 5 2007-02-22 4.0 MB 5 P = index verponding 1602
Giethoorn Verponding 1602 / deel 6 2007-02-22 4.1 MB 5 P = index verponding 1602
Giethoorn Hoofdgeld 1675 2007-02-22 4.3 MB 5 P = index hoofdgeld 1675
Giethoorn 500ste penning 1675 2007-02-22 4.7 MB 5 P = index 500ste penning 1675
Giethoorn Vuurstedengeld 1675 / deel 1 (2568d) 2007-02-22 3.4 MB 4 P = index vuurstedengeld 1675
Giethoorn Vuurstedengeld 1675 / deel 2 2007-02-22 3.6 MB 4 P = index vuurstedengeld 1675
Giethoorn Vuurstedengeld 1682 / deel 1 2007-02-22 4.6 MB 5 P = index vuurstedengeld 1682
Giethoorn Vuurstedengeld 1682 / deel 2 2007-02-22 4.2 MB 5 P = index vuurstedengeld 1682
Giethoorn Vuurstedengeld 1682 / deel 3 2007-02-22 5.3 MB 6 P = index vuurstedengeld 1682
Giethoorn Vuurstedengeld 1682 / deel 4 2007-02-22 5.3 MB 6 P = index vuurstedengeld 1682
Giethoorn Vuurstedengeld 1682 / deel 5 2007-02-22 5.4 MB 6 P = index vuurstedengeld 1682
Giethoorn Vuurstedengeld 1682 / deel 6 2007-02-22 4.9 MB 5 P = index vuurstedengeld 1682
Giethoorn Vuurstedengeld 1682-1723 / deel 1 (2577) 2007-02-22 3.8 MB 5 P = transcriptie 1682-1723
Giethoorn Vuurstedengeld 1682-1723 / deel 2 2007-02-22 2.9 MB 4 P = transcriptie 1682-1723
Giethoorn Zoutgeld 1693-1701 / deel 1 (2392,2395) 2007-02-22 3.9 MB 5 P = index zoutgeld 1693, 1701
Giethoorn Zoutgeld 1693-1701 / deel 2 2007-02-22 3.9 MB 5 P = index zoutgeld 1693, 1701
Giethoorn Zoutgeld 1693-1701 / deel 3 2007-02-22 4.0 MB 5 P = index zoutgeld 1693, 1701
Giethoorn Zoutgeld 1693-1701 / deel 4 2007-02-22 3.0 MB 4 P = index zoutgeld 1693, 1701
        111  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief Statenarchief toegang 3.1
Inventarisnummer 2392, 2395, 2568-d, 2577
 Omschrijving Belastingregisters Giethoorn, bevattende:
- Verponding Giethoorn 1602
- Hoofdgeld Giethoorn 1675
- 500ste Penning Giethoorn 1675
- Kohieren van het vuurstedengeld Giethoorn 1675 (inv.nr. 2568-d?)
- Kohieren van het vuurstedengeld Giethoorn 1682
- Kohieren van het vuurstedengeld Giethoorn 1682(1723) (inv.nr. 2577)
- Zoutgeld Giethoorn 1693-1701 (inv.nrs. 2392 en 2395)
Opmerkingen

Het gebied van de gemeente Giethoorn is dat van het voormalige schoutambt Giethoorn.
Voor de enkele Rooms-Katholieken wordt verwezen naar Steenwijkerwold.
Sinds 1 januari 1973 maakt Giethoorn deel uit van de gemeente Brederwiede.

 

Afbeeldingen

Inzender Egbert Lantinga
Technische gegevens

Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopieen. Afbeeldingen zijn van goede kwaliteit.
Giethoorn zoutgeld betreft afbeeldingen in kleur van origineel van goede kwaliteit

Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Nederlands. Voor het 17e eeuwse handschrift is kennis van oud schrift vereist. Het 18e eeuwse handschrift is goed leesbaar zonder speciale vaardigheid
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Werner ten Kate [WtK]; Henk Weijer, Enschede [HW]
Status

- Transcriptie op Giethoorn Vuurstedengeld 1682-1723 is gereed (16-3-2008) [WtK]
- Index op Giethoorn Verponding 1602 is gereed (10-4-2010) [HW]
- Index op Giethoorn Zoutgeld 1693-1701 is gereed (10-4-2010) [HW]
- Index op Giethoorn 500ste penning is gereed (17-6-2010) [HW]
- Index op Giethoorn Hoofdgeld 1675 is gereed (9-11-2010) [HW]
- Indices op Giethoorn Vuurstedengeld 1675 en 1682 is gereed (9-11-2010) [HW]

Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van