onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Avereest lidmaten NG 1791-1805 (16) 2011-08-19 4.7 MB 6 P = transcriptie 1791-1830
Avereest lidmaten NG 1805-1814 2011-08-19 4.6 MB 6 P = transcriptie 1791-1830
Avereest lidmaten NG 1814-1821 2011-08-19 4.8 MB 6 P = transcriptie 1791-1830
Avereest lidmaten NG 1821-1825 2011-08-19 4.6 MB 6 P = transcriptie 1791-1830
Avereest lidmaten NG 1825-1830 2011-08-19 4.7 MB 6 P = transcriptie 1791-1830
        30  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief Hervormde Gemeente Avereest (toegang 199.1)
Inventarisnummer 16
 Omschrijving - Avereest, lidmaten NG 1791-1830 (16)
     Het betreft het vervolg op het lidmatenboek NG 1757-1791 (nr.23), die niet in de inventaris van het      Rijksarchief Overijssel staat vermeld.
Opmerkingen Het grootste gedeelte van het gebied van de gemeente Avereest vormt, samen met dat van de gemeenten Den Ham en Ommen (zonder de stad Ommen), het voormalige schoutambt Ommen en Den Ham, uitgezonderd van 1795 febr. - 1803 febr., toen Den Ham een afzonderlijk schoutambt was. Een kleiner
gedeelte van de gemeente Avereest behoorde tot het voormalige schoutambt Hardenberg.
De Nederduits-Gereformeerde gemeente van Avereest was van 1630-1665 en van 1685-1832 gecombineerd met die van Ommerschans, gem. Ommen en omvatte tot 1842 ook een gedeelte van de tegenwoordige gemeente Zuidwolde (Drenthe), de zogenaamde Drentse Reestlanden, ten noorden van het riviertje de Reest gelegen. De archieven van de Nederduits-Gereformeerde/Hervormde gemeente Avereest (1791-1971) en van de
Nederduits- Gereformeerde/Hervormde gemeente Ommerschans (1823-1892), berusten bij het Rijksarchief
Overijssel. Zie A.J. Mensema, Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeenten te Avereest en Ommerschans.
 

Afbeeldingen

Inzender Werner ten Kate, Bergschenhoek
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel, van goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands, goed leesbaar, echter enige paleografische is gewenst
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Werner ten Kate, Bergschenhoek
Status Avereest, transcriptie op lidmaten NG 1791-1830 is beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van