onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

Klik hier om naar de achtergrondinformatie te gaan over deze WIC bronnen

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Amsterdam WIC hoofdparticipanten 1766 4-10-2007 3.5 MB 7 niet beschikbaar
Essequibo en Demerary WIC Personeel 1739, 1749 4-10-2007 5.8 MB 11 niet beschikbaar
Curaçao c.s. WIC Personeel 1749-1750 / deel 1 4-10-2007 5.2 MB 10 niet beschikbaar
Curaçao c.s. WIC Personeel 1749-1750 / deel 2 4-10-2007 5.3 MB 10 niet beschikbaar
Curaçao c.s. WIC Personeel 1749-1750 / deel 3 4-10-2007 5.1 MB 10 niet beschikbaar
Curaçao c.s. WIC Personeel 1749-1750 / deel 4 4-10-2007 3.8 MB 8 niet beschikbaar
Sint Maarten WIC Bewoners 1749-1750 / deel 1 4-10-2007 5.3 MB 10 P = transcriptie 1749-1750/1
Sint Maarten WIC Bewoners 1749-1750 / deel 2 4-10-2007 4.7 MB 9 niet beschikbaar
Guinea en Curaçao c.s. WIC Ambtenaren (1730)-1749 4-10-2007 2.8 MB 5 niet beschikbaar
West-Afrika WIC personeel en troepen ca. 1750 / deel 1 4-10-2007 4.0 MB 8 niet beschikbaar
West-Afrika WIC personeel en troepen ca. 1750 / deel 2 4-10-2007 4.3 MB 8 niet beschikbaar
West-Afrika WIC personeel en troepen ca. 1750 / deel 3 4-10-2007 4.5 MB 9 niet beschikbaar
West-Afrika WIC personeel en troepen ca. 1750 / deel 4 4-10-2007 4.4 MB 9 niet beschikbaar
        114  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Het Utrechts Archief, Utrecht
Archief Familie De Beaufort, 2.7.6. Westindische Compagnie (WIC); toegangsnummer 53
Inventarisnummer 2280, 2309, 2313-2314, 2323-2324
 Omschrijving - Amsterdam, lijsten van hoofdparticipanten van de WIC 1766 (2280)
- Essequibo en Demerary, lijsten van compagniespersoneel WIC, met opgaves van gages 1739-1749   (2309)
- Staten van het compagniepersoneel en hun gages en rantsoenen op Curaçao en onderhorige eilanden,   met staten van de compagnieshuizen binnen en achter het fort Amsterdam, de versterkingen, de   compagniesslaven en inkomsten uit diverse belastingen 1749-1750 (2313)
- Sint Maarten, lijst van opgezetenen, met opgave van familieleden en slaven, rantsoenlijsten van   militairen en inkomsten van het waaggeld en van uitgaande goederen 1749-1750 (2314)
- Lijst van compagniesambtenaren en vacante posten op de kust van Guinea, Curaçao en onderhorige   eilanden (1730-)1749 (2323)
- Lijsten van personeel en troepen van de Compagnie op de kust van Afrika, met vermelding van gages,   kostgelden en verdere onkosten circa 1750 (2324)
Opmerkingen Klik hier om naar de achtergrondinformatie te gaan over deze WIC bronnen
 

Afbeeldingen

Inzender Richard van Schaik
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur van redelijke kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e eeuws, Nederlands, moeilijk tot matig leesbaar; vaardigheid in de paleografie is gewenst
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Heather Nielsen (UK) m.m.v. Christel Monsanto (Curaco)
Status Transcriptie op Sint Maarten, lijst van opgezetenen 1749-1750 is beschikbaar (21-10-2007)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van