onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Zijpe Dopen RK 1721-1727 (14) 2008-08-07 4.8 MB 14 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1727-1735 2008-08-07 4.7 MB 10 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1735-1743 2008-08-07 5.1 MB 10 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1744-1755 2008-08-07 4.6 MB 10 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1755-1768 2008-08-07 4.6 MB 8 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1769-1779 2008-08-07 4.8 MB 8 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1779-1788 2008-08-07 5.5 MB 8 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1788-1794 2008-08-07 4.8 MB 8 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1794-1799 2008-08-07 3.5 MB 8 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1800-1805 (15) 2008-08-07 4.6 MB 11 niet beschikbaar
Zijpe Dopen RK 1805-1811 2008-08-07 4.9 MB 12 niet beschikbaar
        107  
Zijpe Overleden CIV successie 1806-1807 (25) 2008-08-07 3.1 MB 7 niet beschikbaar
Zijpe Overleden CIV successie 1808-1809 2008-08-07 3.1 MB 7 niet beschikbaar
Zijpe Overleden CIV successie 1806-1811 (26) 2008-08-07 5.8 MB 26 niet beschikbaar
        40  
Zuid-Zijpe Geboren DG 1729-1811 - deel 1 (13) 2008-04-19 2.3 MB 6 P = transcriptie 1729-1811
Zuid-Zijpe Geboren DG 1729-1811 - deel 2 2008-04-19 2.5 MB 6 P = transcriptie 1729-1811
        12  
Zuid-Zijpe Lidmaten NG aangekomen 1703-1730 (12b) 2008-05-02 3.0 MB 16 E = transcriptie 1703-1793
Zuid-Zijpe Lidmaten NG aangekomen 1730-1793 2008-05-02 3.4 MB 15 E = transcriptie 1703-1793
Zuid-Zijpe Lidmaten NG vertrokken 1705-1793 2008-05-02 2.5 MB 15 E = transcriptie 1703-1793
        46 / 205  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Zijpe
Inventarisnummer 12b, 13-15, 25-26
 Omschrijving - Zijpe, dopen RK 1721-1799 (14, origineel nr. 771)
- Zijpe, dopen RK 1800-1811 (15, origineel nr. 771)
- Zijpe, lidmaten- en attestatieboek Zuid-Zijpe NG 1703-1793 (12b)
- Zijpe, geboorteregister der Doopsgezinde gemeente Zuid-Zijpe 1729-1811 (13)
     In duplo opgemaakt
-
Zijpe, register van overledenen voor de successie 1806-1809 (25, origineel nr. 777)
- Zijpe, register van overledenen voor de successie 1806-1811 (26, origineel nr. 777)
     De jaren 1806-1809 zijn in duplo opgemaakt en in de nieuwe nummering gesplitst in nrs. 25 en 26.

Opmerkingen Zijpe gereformeerd:
In dit gebied bestonden drie gereformeerde gemeenten.
De gemeente Noord-Zijpe omvatte lidmaten uit Oudesluis, Schagerbrug, 't Zand en enkele lidmaten uit Wieringerwaard. De eerste predikant werd in 1620 beroepen. Er waren twee kerken: te Oudesluis en te Schagerbrug, met elk een eigen administratie.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug. De eerste predikant werd in 1658 beroepen. In 1808 werd Eenigenbrug (wat behoorde tot de burgelijke gemeente Sint Maarten) met Zuid-Zijpe verenigd.
Tot de gemeente Petten ook de lidmaten van de Hazepolder. De eerste predikant werd in 1577 beroepen. Van 1615 tot 1620 was Callantsoog met Petten verenigd.

Zijpe Rooms-Katholiek:
Er was reeds voor 1643 een pastoor. Tot de statie Zijpe (gewijd aan Onze Lieve Vrouwe Geboorte) behoorden ook de parochianen uit Callantsoog, Petten, Sint Maarten en Wieringerwaard. Dit was ook het geval met Den Helder en Huisduinen tot circa 1665 toen die plaatsen een zelfstandige statie gingen vormen. Na 1711 waren de pastoors van Den Helder en Huisduinen echter Jansenistisch; een groot antal parochianen keerden toen terug naar de statie Zijpe, In 1785 werd echter een nieuwe statie Den Helder en Huisduinen ingesteld.

Zijpe doopsgezind:

In dit gebied bestonden twee Doopsgezinde gemeenten: de gemeente Noord-Zijpe omvatte lidmaten uit Oudesluis, Schagerbrug en 't Zand. De vergaderplaats stond te Oudesluis. Met deze gemeente was verenigd die aan de Ruigeweg tussen Keinsmerbrug en Schagerbrug. Geen DTB aanwezig.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe of Oude Zijpe behoorden de lidamten uit Burgerbrug, Hazepolder, Mennonietenbuurt, Sint Maartensbrug en Petten. De vergaderplaats stond nabij Petten. In elk geval in 1673 bestond er in de Zuid-Zijpe of Oude Zijpe reeds een Vlaamse Doopsgezinde gemeente.|
 

Afbeeldingen

Inzender Gertie van Lienen-Visser
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van ingebonden fotokopieën
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e eeuws, Nederlands, moeilijk leesbaar, enige vaardigheid in paleografie is gewenst
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Ineke Smit
Status - Transcriptie op de geboorten DG 1729-1811 is beschikbaar (19-4-2008)
- Transcriptie op de lidmaten NG 1703-1793 is (weer) beschikbaar (nov. 2021)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van