onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Wormerveer dopen NG 1638-1680 (1) 2011-01-08 4.3 MB 20 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1684-1712 2011-01-08 4.4 MB 20 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1713-1738 2011-01-08 4.5 MB 21 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1738-1758 2011-01-08 5.0 MB 22 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1758-1770 2011-01-08 4.3 MB 15 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1770-1772 2011-01-08 1.7 MB 6 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1773-1781 (2) 2011-01-08 4.9 MB 19 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1782-1789 2011-01-08 4.9 MB 18 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1789-1795 2011-01-08 5.1 MB 19 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1795-1802 2011-01-08 4.8 MB 19 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1802-1808 2011-01-08 3.5 MB 14 niet beschikbaar
Wormerveer dopen NG 1808-1812 2011-01-08 2.3 MB 10 niet beschikbaar
        203  
Wormerveer dopen RK 1794-1798 (17) 2008-08-30 3.1 MB 7 P = index dopen 1794-1811
Wormerveer dopen RK 1798-1802 2008-08-30 4.2 MB 7 P = index dopen 1794-1811
Wormerveer dopen RK 1802-1806 2008-08-30 4.7 MB 8 P = index dopen 1794-1811
Wormerveer dopen RK 1806-1811 2008-08-30 4.6 MB 8 P = index dopen 1794-1811
        30  
Wormerveer trouwen NG 1639-1696 (3) 2011-03-17 5.0 MB 17 niet beschikbaar
Wormerveer trouwen NG 1696-1724 2011-03-17 5.0 MB 17 E = index trouwen 1696-1795
Wormerveer trouwen NG 1724-1750 2011-03-17 5.2 MB 17 E = index trouwen 1696-1795
Wormerveer trouwen NG 1750-1764 2011-03-17 5.2 MB 17 E = index trouwen 1696-1795
Wormerveer trouwen NG 1764-1766 2011-03-17 1.2 MB 4 E = index trouwen 1696-1795
Wormerveer trouwen NG 1766-1778 (4) 2011-03-17 3.8 MB 20 E = index trouwen 1696-1795
Wormerveer trouwen NG 1778-1788 2011-03-17 3.4 MB 20 E = index trouwen 1696-1795
Wormerveer trouwen NG 1788-1795 2011-03-17 2.2 MB 12 E = index trouwen 1696-1795
        124  
Wormerveer trouwen RK 1795-1812 (18) 2008-08-30 2.3 MB 6 P = index trouwen 1795-1812
        6 / 363  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Wormerveer met Westknollendam
Inventarisnummer 1-4, 17-18
 Omschrijving Wormerveer Gereformeerd
- Wormerveer dopen NG 1638-1680, 1684-1772 (1) [HdG]
     pagina 20 ontbreekt, waardoor er een hiaat is van september 1680 tot september 1684
     het betreft een kopie uit de 19e eeuw

- Wormerveer dopen NG 1773-1812 (2) [AvK]
- Wormerveer, trouwen NG 1639-1766 (3) [HdG]
- Wormerveer, trouwen NG 1766-1795 (4) [HdG]

Wormerveer Rooms Katholiek
- Wormerveer dopen RK 1794-1811 (17) [AvK]
- Wormerveer trouwen RK 1795-1812 (18) [AvK]
     Het betreft een kopie
Opmerkingen Wormerveer Gereformeerd
In dit gebied bestonden twee Gereformeerde gemeenten. Aanvankelijk vormden Wormerveer en Zaandijk één gemeente. De eerste predikant van deze combinatie werd in 1638 beroepen. De scheiding vond plaats in 1654, waarbij Wormerveer een eigen predikant kreeg. De eerste predikant van Knollendam werd beroepen in 1593. Van 1624 tot 1658 was Krommeniedijk verenigd met Knollendam. In 1658 verliet Krommeniedijk deze combinatie en kreeg het een eigen predikant. In laatsgenoemd jaar gingen Knollendam en Markenbinnen één gemeente vormen. Het is goed om te weten, dat Knollendam door de Zaan in twee gedeelten werd gesplitst, te weten Oost- en Westknollendam. De kerk van de Gereformeerde Knollendam en Markenbinnen stond te Westknollendam. Voor Markenbinnen is ten dele een afzonderlijke administratie gevoerd. Zie hiervoor onder Uitgeest,

Wormerveer Rooms Katholiek
De parochianen uit Wormerveer behoorden tot 1794 tot de statie Wormer. In genoemd jaar werd Wormerveer een zelfstandige statie met een eigen pastoor. Deze statie was gewijd aan Onze Lieve Vrouwe Geboorte.
Zie onder Krommenie (statie Krommeniedijk) voor wat betreft de parochianen uit West-Knollendam.
 

Afbeeldingen

Inzender Antje van Katerstede [AvK]; Hendrik de Goede [HdG]
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopieen van goede kwaliteit, echter een paar afbeeldingen zijn iets onscherp.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard Nederlands (geref) en Latijns (RK), goed leesbaar..
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status - Wormerveer, index op dopen RK 1794-1811 is beschikbaar
- Wormerveer, index op trouwen RK 1795-1812 is beschikbaar

Index op Wormerveer, trouwen NG 1696-1795 is beschikbaar op de website van Antje van Katerstede
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van