onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Wormer dopen NG 1623-1627 (1) 2010-11-01 5.1 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1627-1634 2010-11-01 4.6 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1635-1639 2010-11-01 4.2 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1639-1641 2010-11-01 4.6 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1641-1643 2010-11-01 5.0 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1643-1645 2010-11-01 4.9 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1645-1646 2010-11-01 4.9 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1646-1648 2010-11-01 4.7 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1648-1649 2010-11-01 4.8 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1650-1651 2010-11-01 4.9 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1651-1654 2010-11-01 4.8 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1654-1657 2010-11-01 4.9 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1657-1659 2010-11-01 5.3 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1659-1661 2010-11-01 5.1 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1661-1663 2010-11-01 4.8 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1663-1666 2010-11-01 4.0 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1666-1669 2010-11-01 4.8 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1669-1671 2010-11-01 2.5 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1671-1673 2010-11-01 4.3 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1673-1675 2010-11-01 4.4 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1675-1677 2010-11-01 2.8 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1677-1679 2010-11-01 4.6 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1679-1681 2010-11-01 4.7 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1681-1683 2010-11-01 4.6 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1683-1684 2010-11-01 4.8 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1684-1686 2010-11-01 5.1 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1686-1687 2010-11-01 5.5 MB 9 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1687-1689 2010-11-01 5.4 MB 8 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1689-1690 2010-11-01 5.6 MB 8 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1690-1692 2010-11-01 4.9 MB 7 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1692-1694 2010-11-01 5.0 MB 7 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1694-1696 2010-11-01 5.3 MB 7 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1696-1697 2010-11-01 5.0 MB 7 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1697-1699 2010-11-01 5.3 MB 7 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1699-1700 2010-11-01 6.1 MB 8 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1701-1707 (1c) 2011-01-09 4.8 MB 25 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1707-1713 2011-01-09 4.8 MB 25 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1713-1719 2011-01-09 4.9 MB 26 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1719-1726 2011-01-09 4.5 MB 24 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1726-1736 2011-01-09 4.8 MB 23 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1736-1747 2011-01-09 4.9 MB 25 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1747-1765 2011-01-09 4.6 MB 22 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1765-1781 2011-01-09 4.7 MB 19 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1781-1792 2011-01-09 3.5 MB 14 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1793-1801 (2) 2011-03-15 5.0 MB 15 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1802-1809 2011-03-15 4.9 MB 13 niet beschikbaar
Wormer dopen NG 1809-1812 2011-03-15 3.4 MB 9 niet beschikbaar
        542  
Wormer trouwen NG 1793-1805 (2) 2011-03-15 0.6 MB 3 niet beschikbaar
        3  
Wormer dopen RK 1724-1732 (9) 2007-12-26 4.1 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1732-1741 2007-12-26 5.0 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1741-1749 2007-12-26 4.8 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1749-1754 2007-12-26 4.2 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1754-1762 2007-12-26 4.8 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1762-1773 2007-12-26 5.3 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1773-1784 2007-12-26 5.2 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1784-1791 2007-12-26 5.2 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1791-1799 2007-12-26 5.1 MB 9 P = index dopen 1724-1812
Wormer dopen RK 1799-1812 2007-12-26 4.0 MB 8 P = index dopen 1724-1812
        89  
Wormer trouwen RK 1727-1752 (9) 2007-12-26 3.3 MB 8 P = index trouwen 1727-1809
Wormer trouwen RK 1752-1779 2007-12-26 4.5 MB 8 P = index trouwen 1727-1809
Wormer trouwen RK 1779-1809 2007-12-26 3.9 MB 7 P = index trouwen 1727-1809
        23  
Wormer lidmaten DG 1744-1776 (8) 2007-12-26 4.2 MB 8 niet beschikbaar
Wormer lidmaten DG 1776-1811 2007-12-26 4.2 MB 9 niet beschikbaar
        17 / 674  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noordhollands Archief, Haarlem
Archief DTB Wormer, met Engewormer en Oostknollendam
Inventarisnummer 1, 1c, 2, 8, 9
 Omschrijving Wormer Nederduits Gereformeerd
- Wormer, dopen NG 1623-1700 (1) [HdG]
- Wormer, dopen NG 1701-1792 (1c) [HdG]
- Wormer, dopen NG 1793-1812 (2) [HdG]
- Wormer, trouwen NG 1793-1805 (2) [HdG]

Wormer Rooms Katholiek
- Wormer, doop- en trouwboek boek RK met dopen 1724-1812 en trouwen 1727-1809 (9) [AvK]
     De eerste afbeeldingen bevatten doop- en trouwgegevens uit de periode 1724-1726, afbeeldingen van twee      losse vellen in het originele register. De pagina's 53a en 54 ontbreken in het beeldmateriaal (evenals in het      kopieboek in het Noordhollands Archief in Haarlem). Deze pagina’s zijn wel aanwezig in het
     Waterlands Archief in Purmerend, waar het originele register wordt bewaard.


Wormer Doopsgezind
- Wormer, lidmatenboek doopsgezind 1748-1811 (8) [AvK]
Opmerkingen Wormer Nederduits Gereformeerd
De lidmaten uit Wormer en Engewormer vormden één gemeente. De eerste predikant werd hier in 1578 beroepen. Tot 1603 was Jisp met Wormer verenigd. In laatstgenoemd jaar werd Jisp echter een zelfstandige gemeente. De kerk van Wormer was voor de Hervorming gewijd aan St. Maria Magdalena en St. Odulphus.
Zie onder Wormerveer, voor wat betreft de lidmaten uit Oostknollendam betreft.

Wormer Rooms Katholiek:

De parochianen uit Wormer vormden de statie Wormer, die gewijd was aan Maria Magdalena. Ook de parochianen uit Jisp behoorden vanaf 1732 tot deze statie. Wormerveer behoorde van oudsher tot de statie Wormer, maar vormde sedert 174 een eigen statie. Te Wormer was reeds in 1630 een pastoor.

Wormer Doopsgezind:
In 1673 bestond er te Wormer een Waterlandse Doopgsgezinde gemeente in combinatie met die van Jisp. De gemeente van Jisp bestond echter niet meer circa 1750. De lidmaten uit Jisp behoorden derhalve ook tot de gemeente Wormer.
 

Afbeeldingen

Inzender Antje van Katerstede [AvK]; Hendrik de Goede [HdG]
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotokopieen, in het gemiddelde tot matige kwaliteit. Een flink aantal pagina's zijn wazig. Ook is niet altijd de volledige pagina gefotografeerd waardoor een deel van de tekst is weggevallen.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands en Latijns. Het handschrift van het RK doop-en trouwboek is in het algemeen goed leesbaar. Het handschrift van het Doopsgezinde lidmatenboek is onregelmatig en moeilijker leesbaar. Geen paleografische kennis is noodzakelijk.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Ton Daas, Wormer
Status - Wormer, index op dopen RK 1724-1812 is beschikbaar
- Wormer, index op trouwen RK 1727-1809 is beschikbaar

Op de website van Antje van Katerstede zijn de doopgegevens Zaandijk van de periode 1742-1822 ingebracht en als familie/gezin beschikbaar; zie http://katerstede.nl/zaandijk/dorpen.htm
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van