onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Twisk Verpondingskohier 1579 / deel 1 (44) 2009-07-13 4.4 MB 9 niet beschikbaar
Twisk Verpondingskohier 1579 / deel 2 2009-07-13 4.3 MB 9 niet beschikbaar
Twisk Verpondingskohier 1579 / deel 3 2009-07-13 4.4 MB 9 niet beschikbaar
Twisk Verpondingskohier 1579 / deel 4 2009-07-13 4.9 MB 10 niet beschikbaar
        37  
Twisk Verpondingskohier 1582 / deel 1 (45) 2010-10-02 4.2 MB 8 niet beschikbaar
Twisk Verpondingskohier 1582 / deel 2 2010-10-02 4.3 MB 8 niet beschikbaar
Twisk Verpondingskohier 1582 / deel 3 2010-10-02 4.4 MB 8 niet beschikbaar
Twisk Verpondingskohier 1582 / deel 4 2010-10-02 5.4 MB 10 niet beschikbaar
Twisk Verpondingskohier 1592 2010-10-02 2.7 MB 5 niet beschikbaar
        39  
Twisk Verpondingskohier [eind 16e eeuw] (46) 2009-07-16 5.9 MB 12 niet beschikbaar
        12 / 88  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Westfries Archief, Hoorn
Archief Dorpsbestuur Twisk 1487-1811 - toegangsnummer 0928
Inventarisnummer 44-46
 Omschrijving - Verpondingskohier Twisk 1579; Legger van huizen en landerijen, onderscheiden in de categorieën   'hoge', 'middelbare', 'lage' en 'rietlanden', vermeldende eigenaren of gebruikers, oppervlakten en   huurwaarden, 1579 (44)
- Verpondingskohier Twisk 1582, 1592; Leggers van huizen en landerijen, vermeldende eigenaren en   oppervlakten in de dijk- en molenmaat. Met aantekeningen over het bedrag van de verschiltaling,
  1592-1624 (45)
- Verpondingskohier Twisk [datering eind 16e eeuw]; Legger van eigenaren van landerijen, vermeldende   oppervlakten en (incidenteel) veldnamen (46)
Opmerkingen -
 

Afbeeldingen

Inzender Richard Keijzer
Technische gegevens Foto's in kleur van origineel van uitstekende kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 16e eeuws, Nederlands. Moeilijk leesbaar, vaardigheid in de paleografie is noodzakelijk.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status Niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van