onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Eenigenburg dopen CIV 1663-1811 (2) 2013-08-13 4.1 MB 19 niet beschikbaar
Eenigenburg trouwen CIV 1664-1800 (3) 2013-08-13 1.3 MB 8 niet beschikbaar
Eenigenburg begraven CIV 1664-1767 (4) 2013-08-13 0.1 MB 1 niet beschikbaar
Eenigenburg begraven CIV 1770-1809 2013-08-13 1.4 MB 9 niet beschikbaar
        37  
Sint Maarten dopen CIV 1757-1811 (2) 2013-08-13 5.9 MB 28 niet beschikbaar
Sint Maarten trouwen CIV 1757-1806 (3) 2013-08-13 3.5 MB 17 niet beschikbaar
Sint Maarten begraven CIV 1770-1808 (4) 2013-08-13 3.3 MB 19 niet beschikbaar
        64  
Valkkoog dopen CIV 1674-1811 (2) 2013-08-13 6.2 MB 29 niet beschikbaar
Valkkoog trouwen CIV 1674-1774 (3) 2013-08-13 1.9 MB 10 niet beschikbaar
Valkkoog begraven CIV 1770-1809 (4) 2013-08-13 1.6 MB 9 niet beschikbaar
        48 / 149  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Sint Maarten, met Eenigenburg en Valkkoog
Inventarisnummer 2-4
 Omschrijving

Sint Maarten Gerecht
- Dopen CIV Eenigenburg 1663-1811, Sint Maarten 1757-1811 en Valkkoog 1674-1811 (2) [JdG]
     opgemaakt circa 1811
- Trouwen CIV Eenigenburg 1664-1810, Sint Maarten 1757-1806 en Valkkoog 1674-1774 (3) [JdG]
     opgemaakt circa 1811
- Doodinschrijvingen CIV Eenigenburg 1664-1767, 1770-1809, Sint Maarten 1770-1808 en
   Valkkoog 1770-1809 (4) [JdG]

     opgemaakt circa 1811. In de periode 1664-1767 zijn slechts 9 inschrijvingen

Opmerkingen

Gereformeerd: In dit gebied bestonden drie Gereformeerde gemeenten: na de Hervorming behoorden de lidmaten van Sint Maarten en Vol kkoag tot één gemeente, met in beide plaatsen een kerk. De eerste predikant van deze combinatie werd in 1580 beroepen. In 1627 vond de scheiding plaats, waarbij in elk van beide plaatsen een predikant werd beroepen.
De kerk van Sint Maarten was vóór de Hervorming gewijd aan St. Maarten.
Van 1800 tot 1808 was de gemeente zonder predikant. In laatstgenoemd jaar vond opnieuw vereniging plaats van de gemeenten Sint Maarten en Volkkoog. Noch van de gemeente Sint Maarten, noch van de gemeente Valkkoog zijn DTB aanwezig. Wel zijn er registers, die circa 1811 zijn opgemaakt aan de hand van toen nog bestaande DTB.
Na de Hervorming behoorden de lidmaten van Eenigenburg tot de gemeente Harenkarspel.
Daar werd de eerste predikant beroepen in 1574. De scheiding vond plaats in 1671, waarbij te Eenigenburg een eigen predikant werd beroepen. In 1808 werd Eenigenburg verenigd met de gemeente Zuid-Zijpe (Zijpe).
Van de Gereformeerde gemeente Eenigenburg is slechts één kerkeraadsboek aanwezig,
Overigens geldt hetzelfde als is opgemerkt ten aanzien van de gemeenten Sint Maarten en
Valkkoog.

Rooms Katholiek: Zie onder Zijpe, voor wat betreft de parochianen te Sint Maarten, onder Schagen,
voor wat betreft die te VaIkkoog en onder Harenkarspel voor die te Eenigenburg. In Eenigenburg was reeds in 1632 een pastoor. De statie Eenigenburg is voorzover na te gaan opgeheven tussen 1658 en 1667. Het is niet uitgesloten dat de parochianen in die overgangstijd ter kerke gingen bij de omringende staties. Van de statie Eenigenburg zijn geen DTB aanwezig. Tot de statie behoorde ook Petten.

Gerecht, gaarder en gequalificeerde
Tot het rechtsgebied van St. Maarten behoorden ook Eenigenburg en Valkkoog.
Sint Maarten had een eigen gerecht, gaarder en gequalificeerde. Van de gaarder en gequalificeerde zijn geen registers aanwezig.

 

Afbeeldingen

Inzender Julius de Goede [JdG]
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotokopieen. De pagina's zijn van goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 19e eeuws, Nederlands. Goed leesbaar waarvoor geen speciale vaardigheid nodig is.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

  


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van