onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
De Schermeer Trouwen CIV gaarder 1736-1740,
1742-1750
(1a)
2011-01-10 3.6 MB 25 -
De Schermeer Trouwen CIV gaarder 1751-1763 2011-01-10 3.7 MB 25 -
        50  
De Schermeer Begraven CIV gaarder 1738-1740,
1742-1750
(1b)
2011-01-10 5.1 MB 35 -
De Schermeer Begraven CIV gaarder 1751-1763 2011-01-10 3.9 MB 29 -
        64 / 114  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Waterschappen - De Schermeer
Inventarisnummer 1a-1b
 Omschrijving Waterschap De Schermeer, Gaarder
- De Schermeer, register van aangifte voor de impost op het trouwen 1736-1740, 1742-1763 (1a)
- De Schermeer, register van aangifte voor de impost op het begraven 1736-1740, 1742-1763 (1b)
Opmerkingen

Waterschap De Schermeer, Gaarder
De Schermeer is drooggemaakt in 1633. In tegenstelling tot een gebied als bijvoorbeeld de Beemster heeft de Schermeer geen eigen rechtsgebied gevormd, en evenmin later een zelfstandige gemeente. Dit gebied is gaan ressorteren onder de plaatsen in de omgeving. Een en ander geldt ook voor de onderscheidene kerkgenootschppen: Gereformeerd, Rooms-Katholiek enz., waarvan de lidmaten respectievelijk parochianen gingen behoren tot de gemeente en staties in de omgeving. De enige uitzondering is echter dat de secretaris van dit waterschap optrad als gaarder van een aantal belastingen, onder andere de impost op het trouwen en begraven; over een korte periode zijn hiervan ook registers aanwezig. Het merendeel van de bevolking heeft echter geressorteerd onder de overeenkomstige functionarissen in de plaatsen in de omgeving.

 

Afbeeldingen

Inzender Hendrik de Goede
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van ingebonden fotokopieën van gemiddelde kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands, waarbij enige vaardigheid in de paleografie gewenst is.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van