onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Krommenie dopen NG 1801-1805 (3) 2010-08-24 4.2 MB 14 E = index 1620-1950
Krommenie dopen NG 1805-1808 2010-08-24 4.3 MB 15 E = index 1620-1950
Krommenie dopen NG 1808-1812 2010-08-24 4.0 MB 15 E = index 1620-1950
        44  
Krommenie doop en trouw NG 1604-1718 / p.1-50 (5) 2011-09-22 4.4 MB 50 -
Krommenie doop en trouw NG 1604-1718 / p.51-90 2011-09-22 4.1 MB 40 -
Krommenie doop en trouw NG 1604-1718 / p.91-130 2011-09-22 4.5 MB 40 -
Krommenie doop en trouw NG 1604-1718 / p.131-165 2011-09-22 3.9 MB 35 -
        165  
Krommenie dopen OK 1765-1812 (20) 2010-08-24 2.4 MB 8 E = index 1620-1950
        8  
Krommenie trouwen CIV 1699-1703 (28) 2013-07-21 5.5 MB 19 -
Krommenie trouwen CIV 1703-1707 2013-07-21 5.7 MB 17 -
Krommenie trouwen CIV 1707-1710 2013-07-21 5.5 MB 16 -
Krommenie trouwen CIV 1710-1713 2013-07-21 5.5 MB 15 -
Krommenie trouwen CIV 1713-1716 2013-07-21 5.5 MB 14 -
Krommenie trouwen CIV 1716-1718 2013-07-21 4.8 MB 17 -
Krommenie trouwen CIV 1718-1721 2013-07-21 2.1 MB 10 -
        108  
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 / deel 1 (40) 2010-08-24 4.8 MB 17 E = index 1620-1950
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 / deel 2 2010-08-24 4.5 MB 17 E = index 1620-1950
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 / deel 3 2010-08-24 4.7 MB 17 E = index 1620-1950
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 / deel 4 2010-08-24 4.8 MB 17 E = index 1620-1950
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 / deel 5 2010-08-24 4.8 MB 17 E = index 1620-1950
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 / deel 6 2010-08-24 4.9 MB 17 E = index 1620-1950
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 / deel 7 2010-08-24 4.3 MB 17 E = index 1620-1950
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 / deel 8 2010-08-24 3.0 MB 11 E = index 1620-1950
Krommenie lidmaten DG 1725-1825 register 2010-08-24 4.0 MB 14 -
        144 / 469  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Krommenie
Inventarisnummer 3, 5, 20, 28, 40
 Omschrijving Krommenie Nederduits-Gereformeerd (NG):
- Krommenie, dopen NG 1801-1812 (3) [AvK]
- Krommenie, doop- en trouwboek NG 1604-1718 (5) [GJW]
     ingedeeld naar gezinnen; samengesteld circa 1950.

Krommenie Oud-Katholiek (OK):
- Krommenie, dopen OK 1765-1812 (20) [AvK]

Krommenie Gerecht (CIV):
- Krommenie, trouwen CIV 1699-1721 (28) [GJW]

Krommenie Doopsgezind (DG):
- Krommenie, lidmaten DG ca. 1725 - ca. 1825 (40) [AvK]
     met alphabetisch register
Opmerkingen Krommenie met Krommeniedijk Nederduits-Gereformeerd (NG):
In dit gebied bestonden twee gereformeerde gemeenten: in de gemeente Krommenie werd de eerste predikant in 1584 beroepen. De kerk was voor de Hervorming gewijd aan St. Nicolaas. Wat Krommeniedijk betreft, voor 1593 behoorden de lidmaten tot de gemeente Krommenie. In genoemd jaar werd Krommeniedijk afgescheiden en gevoegd bij Uitgeest tot 1623. Van 1624-1658 was het dorp verenigd met Knollendam. Sedert 1658 vormde Krommeniedijk een zelfstandige gemeente met een eigen predikant. De kerk was voor de Hervorming gewijd aan St. Petrus in zijn Banden.

Krommenie Oud-Katholiek (OK):

De Oud-Katholieke statie Krommenie kwam voort uit de gelijknamige Rooms-Katholieke statie door de komst van jansenistische pastoors. De statie vormde een combinatie met de statie Wormerveer, met in beide plaatsen een kerk. De statie Krommenie en Wormerveer is gewijd aan St. Nicolaas.

Krommenie Doopsgezind (DG):
In dit gebied bestonden twee Doopsgezinde gemeenten. De lidmaten uit Krommenie en naaste omgeving vormden de gemeente Krommenie. Reeds in 1665 was hier sprake van de "Vermaanhuijsworf" in het Noordeinde. Het betrof hier een Waterlandse gemeente. De vergaderplaats met het aarchief ging in 1702 door brand verloren. De lidamten uit Knollendam, Krommeniedijk en Markenbinnen vormden de gelijknamige gemeente, met zowel te Krommeniedijk als te Westknollendam een vergaderplaats. Ook de lidmaten uit Uitgeest behoorden tot deze gemeente.
 

Afbeeldingen

Inzender Antje van Katerstede [AvK]; Geert Jan Wagenaar [GJW]
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van fotocopiëen van redelijke kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Latijn en Nederlands, redelijk leesbaar.
Deel 5 betreft een modern handgeschreven klapper.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status Gezinsreconstructie van de inwoners van Krommenie periode 1620-1950 is beschikbaar op de website van Antje van Katerstede.
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van