onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Groet dopen NG 1802-1804 (11) 2010-09-18 5.0 MB 7 -
Groet dopen NG 1804-1806 2010-09-18 4.6 MB 7 -
Groet dopen NG 1807-1809 2010-09-18 4.7 MB 7 -
Groet dopen NG 1809-1810 2010-09-18 4.6 MB 7 -
        28  
Groet overleden CIV 1806-1816 (12) 2010-09-26 5.7 MB 6 -
Groet overleden CIV 1808-1811 (13) 2010-09-26 5.0 MB 5 -
        11 / 39  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief DTB Schoorl, met Groet, Hargen en Kamp
Inventarisnummer 11-13
 Omschrijving

Groet Gereformeerd
- Groet, dopen NG 1802-1810 (11) [RK]

Groet Gequalificeerden
- Groet CIV gequalificeerden, register van overledenen, opgemaakt voor het invorderen van de belasting   op het recht van successie 1806-1816 (12) [GvL]
     bevat de aangifte, met personalia
- Groet CIV gequalificeerden, register van overledenen, opgemaakt voor het invorderen van de belasting   op het recht van successie 1808-1811 (13) [GvL]
     bevat de gegevens voor het opmaken van de belastingaanslagen. Hierin ingeplakt een lijst met      namen van begraven personen uit Groet en Hargen 1808.

Opmerkingen Schoorl, met Groet, Hargen en Kamp.
Bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1833 nummer 118 is de gemeente Groet opgeheven en met Schoorl verenigd. Hargen en Kamp behoorden reeds voor de wijzging tot de gemeente Schoorl.

Schoorl Gereformeerd:
In dit gebied bestonden twee Gereformeerde gemeenten: na de Hervorming behoorden lidmaten van Schoorl tot de gemeente Bergen. Daar werd de eerste predikant beroepen in 1581. De scheiding vond plaats in 1644, waarbij te Schoorl een eigen predikant werd beroepen. De kerk van Schoorl was voor de Hervorming gewijd aan St. Joannes de Doper en St. Maria. Sedert 1586 bestond de gemeente Groet en Kamp. In dat jaar werd hier de eerste predikant beroepen. De kerk stond te Groet; oorspronkelijk stond er ook te Kamp een kerkje, dat echter in 1799 werd verwoest. In 1805 vond vereniging plaats van de gemeente Schoorl en Groet en Kamp.

Schoorl Gerechten, gaarders en gequalificeerden:
Schoorl (met Hargen en Kamp) en Groet vormden elk een rechtsgebied, met een eigen gerecht, gaarder en gequalificeerde. Van Groet zijn geen registers van het gerecht en de gaarder aanwezig.
 

Afbeeldingen

Inzender Richard Keijzer [RK]; Gertie van Lienen-Visser [GvL]
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van ingebonden fotokopieën van gemiddelde tot goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 19e eeuws, Nederlands, goed leesbaar
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van