onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats

omschrijving

gebruikte afkortingen en symbolen

bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Hellum lidmaten NG 1691-1725 2007-08-28 5.3 MB 17 E = transcriptie 1691-1743
Hellum lidmaten NG 1692-1726 2007-08-28 1.6 MB 5 E = transcriptie 1691-1743
Hellum lidmaten NG 1727-1743 2007-08-28 1.4 MB 6 E = transcriptie 1691-1743
Hellum lidmaten NG acta 1726-1742 2007-08-28 2.3 MB 9 E = transcriptie 1691-1743
Hellum lidmaten NG lijst 1743 2007-08-28 0.3 MB 1 E = transcriptie 1691-1743
Hellum predikanten NG 1743-1806 2007-08-28 4.0 MB 2 E = transcriptie 1743-1806
        40  

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA)
Archief DTB Hellum
Inventarisnummer RA 217, 218
 Omschrijving Lidmaten NG 1691-1743, acta 1726-1743 (RA 217)
Lidmatenlijst NG 1743 (RA 218)
Predikantenlijst NG 1743-1806 (RA 218)
Opmerkingen RA = Retro Acta
 

Afbeeldingen

Inzender Menne Glas
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e en 18e eeuws, Nederlands, redelijk leesbaar. Enige vaardigheid in paleografie is gewenst
Opmerkingen  
 

Transcriptie

Inzender Menne Glas
Status Index op ledematen provincie Groningen; Hellum NG 1691-1743 beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van