VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.
 

 
 

2009 Winner
Heritage Trust Program

  
  
GEBRUIKMAKING VAN HET BEELDMATERIAAL, DAT BESCHIKBAAR IS BIJ "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL"

- Dit heeft betrekking op de afbeeldingen van archiefmateriaal -

Het beeldmateriaal is aangeleverd door vrijwilligers die het specifiek aan Van Papier Naar Digitaal ter beschikking stellen. Uiteraard mag voor eigen gebruik een kopie van een beeldbestand worden gemaakt. Het is echter niet toegestaan om zonder toestemming zo'n bestand publiek ter beschikking te stellen via het internet of anderzins.
Het overnemen van een beperkt deel van het beeldmateriaal, bijvoorbeeld één specifieke akte of inschrijving, als onderdeel van een eigen publicatie via het internet of anderszins, is mogelijk volgens de gebruikelijke wijze van citeren. Dat wil zeggen: Bij het gebruikte stuk beeldmateriaal wordt aangegeven waar het vandaan komt door middel van een adequate bronvermelding