onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Putten dopen RK 1736-1751 (1320) 2010-12-24 4.8 MB 8 niet beschikbaar
Putten dopen RK 1751-1783 2010-12-24 5.7 MB 8 niet beschikbaar
Putten dopen RK 1784-1807 2010-12-24 5.6 MB 8 niet beschikbaar
Putten dopen RK 1807-1817 2010-12-24 5.1 MB 8 niet beschikbaar
Putten dopen RK 1818-1828 2010-12-24 5.4 MB 9 niet beschikbaar
        41  
Putten overleden RK 1650-1655 (1315.1) 2011-01-17 5.4 MB 7 niet beschikbaar
Putten overleden RK 1655-1662 2011-01-17 4.9 MB 7 niet beschikbaar
        14 / 55  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Gelders Archief, Arnhem
Archief Retro Acta Burgerlijke Stand (Putten)
Inventarisnummer 1320
 Omschrijving

Putten Rooms Katholiek
- Putten, dopen RK 1736-1828 (1320)
     De doopinschrijvingen worden vooraf gegaan door een formulier voor het opstellen van een attestatie      van doopbediening, gevolgd door enkele afschriften van attestaties van doopinschrijvingen      afgegeven door de kerkenraad te Zwolle op 26 maart 1800 en een door de predikant te Elspeet op      20 maart 1800.
     Aan het einde van het doopboek de specificatie van voorschriften en conditiën waaronder dispensatie      van de vastengeboden wordt verleend aan rooms-katholieken in het "district" Putten voor de jaren      1800-1803, getekend door B. Roes, Aartspriester.
- Putten, register van overleden keurmedigen; personen van de Kellenarij te Putten 1650-1662 (1315.1)
     De bladen zijn oorspronkelijk in volgorde van achteren naar voren ingebonden maar worden hier      chronologisch getoond.
     De titel luidt: "Ex registro mortuali (ad) custod(i) Puttensis sub anno 1650". Het orgineel berust in      het archief van de Kellenarij, inv. Slicher nr.259. Een band met kopieën RBS inv.nr. 1156.1 bevat      tevens de lijst van keurmedige overleden personen te Nijkerk, 1626-1640, 1645-1664. In de      naamlijst van Putten wordt verwezen naar dit nr. 1156.1

Opmerkingen Putten Rooms Katholiek
De rooms-katholieken kerkgemeenschap onder de Kellenarij te Putten behorende aan de Benedictijner-Abdij Abdinckhof te Paderborn.
 

Afbeeldingen

Inzender Bertha van Boven
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopieen van goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. Enige paleografische vaardigheid is gewenst.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van