onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

    

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Heelsum e.a. dopen NG 1726-1741 (1322) 2010-10-27 5.1 MB 11 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. dopen NG 1742-1761 2010-10-27 4.8 MB 8 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. dopen NG 1761-1781 2010-10-27 5.4 MB 10 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. dopen NG 1753-1765 predikantenex. (1323) 2011-04-16 4.6 MB 10 -
Heelsum e.a. dopen NG 1765-1775 2011-04-16 4.7 MB 10 -
Heelsum e.a. dopen NG 1775-1783 2011-04-16 4.8 MB 10 -
Heelsum e.a. dopen NG 1783-1799 2011-04-16 5.1 MB 10 -
Heelsum e.a. dopen NG 1799-1811 2011-04-16 4.4 MB 10 -
Heelsum e.a. dopen NG 1772-1781 kostersex. (1324) 2011-04-16 5.3 MB 11 -
Heelsum e.a. dopen NG 1781-1788 2011-04-16 4.4 MB 11 -
Heelsum e.a. dopen NG 1789-1800 2011-04-16 5.0 MB 11 -
Heelsum e.a. dopen NG 1800-1811 2011-04-16 4.2 MB 11 -
        123  
Heelsum e.a. trouwen NG 1727-1781 (1322) 2010-10-27 4.3 MB 9 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. trouwen NG 1754-1775 predikanten ex. (1325) 2012-04-06 4.5 MB 10 -
Heelsum e.a. trouwen NG 1775-1784 2012-04-06 5.1 MB 10 -
Heelsum e.a. trouwen NG 1785-1796 2012-04-06 4.5 MB 10 -
Heelsum e.a. trouwen NG 1797-1810 2012-04-06 3.5 MB 8 -
Heelsum e.a. trouwen NG 1772-1782 kostersex. (1326) 2012-04-06 5.0 MB 11 -
Heelsum e.a. trouwen NG 1782-1788 2012-04-06 6.1 MB 11 -
Heelsum e.a. trouwen NG 1788-1797 2012-04-06 5.6 MB 11 -
Heelsum e.a. trouwen NG 1798-1810 2012-04-06 4.1 MB 10 -
        90  
Heelsum e.a. overleden NG 1727-1753 (1322) 2010-10-27 4.3 MB 8 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. overleden NG 1753-1782 2010-10-27 4.4 MB 8 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. overleden NG 1792-1811 (1327) 2012-04-06 6.2 MB 14 -
        30  
Heelsum e.a. placcaten 1742-1747 (1322) 2010-10-27 4.7 MB 8 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. placcaten 1747-1751 2010-10-27 5.1 MB 8 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. placcaten 1752-1759 2010-10-27 5.2 MB 8 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. placcaten 1759-1769 2010-10-27 5.1 MB 8 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. placcaten 1769-1777 2010-10-27 5.6 MB 8 B = Albert Veldhuis
Heelsum e.a. placcaten 1777-1783 2010-10-27 5.6 MB 9 B = Albert Veldhuis
        49  
Heelsum e.a. Trouwen CIV 1796-1799 (1328) 2012-04-11 3.4 MB 5 -
Heelsum e.a. Trouwen CIV 1799-1802 2012-04-11 4.5 MB 6 -
Heelsum e.a. Trouwen CIV 1803-1810 (1329) 2012-04-11 5.6 MB 8 -
        19  
Doorwerth Trouwen CIV 1660-1670 (1329.1) 2013-07-16 4.5 MB 8 -
        8 / 319  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Gelders Archief, Arnhem
Archief Retro Acta Burgerlijke Stand (Heelsum)
Inventarisnummer 1322-1329, 1329.1
 Omschrijving

Heelsum Nederduits Gereformeerd
- Heelsum en Doorwerth, doop-, trouw-, begraaf- en publicatieboek (1322), bestaande uit:
  - dopen NG 1726-1781
  - trouwen NG 1727-1781
  - begraven NG 1727-1782
  - lijst van placaten en publicatiën gepubliceerd in de Hoge en Vrije Heerlijkheid Doorwerth 1742-1783
     De aantekeningen zijn "particuliere notities" van de koster(s) in de Vrije en Hoge Heerlijkheid      Doorwerth, gemaakt "in kennisse van de Rigter". Blijkens een aantekening werd het boek door de      maire van Oosterbeek, tevens heer van Doorwerth, op kasteel Doorwerth aangetroffen.
     Als bron voor de notities zullen de kerkelijke registers van de Nederduits-Gereformeerde
     gemeente gecombineerd voor de dorpen Renkum en Heelsum gediend hebben.
- Heelsum en Doorwerth, doopboek NG 1753-1811 (1323)
     predikantenexemplaar
- Heelsum en Doorwerth, doopboek NG 1772-1811 (1324)
     kostersexemplaar. Vanaf 1772-1811 zijn het predikants- en kosters-exemplaar door inspectoren bij      visitatie afgetekend.
- Heelsum en Doorwerth, (onder)trouw- en proclamatieboek NG 1754-1810 (1325)
     predikantenexemplaar. Van 1754-1771 zijn uitsluitend getrouwden aangetekend.
- Heelsum en Doorwerth, (onder)trouw- en proclamatieboek NG 1772-1810 (1326)
     kostersexemplaar. Trouwaantekeningen over dezelfde personen staan in de periode 1772-1781 ook      vermeld in inv.nr. 1322 en 1325.
-
Heelsum en Doorwerth, overlijden en begraven NG 1792-1811 (1327)
     Deze aantekeningen betreffen de persoonlijke administratie van de koster- schoolmeester.
     Eveneens aantekening van placaten en publicatiën 1792-1793.

Heelsum Burgerlijke Overheid
- Doorwerth en Heelsum CIV, (onder)trouw- en proclamatieboek van Commissarissen van   Huwelijkszaken 1796-1803 (1328)
- Heelsum en Doorwerth CIV, (onder)trouw- en proclamatieboek van het Scholtambt Doreweerd
  1803-1810 (1329)

Doorwerth Burgerlijke Overheid
- Doorwerth CIV, huwelijken voor Schepenen 1660-1670 (1329.1; dit is ORA Doorwerth 2)

Opmerkingen Heelsum Nederduits Gereformeerd:
Voor de periode 1719-1751, zie de registers van Renkum, waarmee Heelsum gecombineerd was.
 

Afbeeldingen

Inzender Bertha van Boven
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopieen van goede kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. Enige paleografische vaardigheid is gewenst.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status transcriptie op inv.1322 is in bewerking door Albert Veldhuis (6-11-2010)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van