onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.


  


 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Wommels Grafregister 1765 / pag. 1-9 2008-08-25 4.5 MB 9 niet beschikbaar
Wommels Grafregister 1765 / pag. 10-18 2008-08-25 4.4 MB 9 niet beschikbaar
Wommels Grafregister 1765 / pag. 19-27 2008-08-25 4.5 MB 9 niet beschikbaar
Wommels Grafregister 1765 / pag. 28-36 2008-08-25 4.4 MB 9 niet beschikbaar
Wommels Grafregister 1765 / pag. 37-46 2008-08-25 4.9 MB 10 niet beschikbaar
Wommels Grafregister 1765 / pag. 47-56 2008-08-25 5.0 MB 10 niet beschikbaar
Wommels Grafregister 1765 / pag. 57-66 2008-08-25 5.1 MB 10 niet beschikbaar
        66  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden)
Archief Oude Burgerlijke Stand Hennaarderadeel (deze gemeente is in 1984 opgeheven en is nu onderdeel van de gemeente Littenseradeel)
Inventarisnummer 389
 Omschrijving Gravenregister Wommels 1765 (register der kelders en grafsteden zowel in de kerk als op het kerkhof)
Opmerkingen -
 

Afbeeldingen

Inzender Richard Keijzer
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. Het lidmatenboek is goed leesbaar
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van