onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.


  


 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Wolvega 2-9-2007 3.2 MB 9 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Sonnega 2-9-2007 0.7 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Oldetrijne 2-9-2007 1.0 MB 3 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Nijetrijne 2-9-2007 0.3 MB 1 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Spanga 2-9-2007 1.0 MB 3 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Scherpenzeel 2-9-2007 0.7 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Munnekeburen 2-9-2007 0.7 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Oldelamer 2-9-2007 1.1 MB 3 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Nijelamer 2-9-2007 0.6 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Nijeholtwolde 2-9-2007 0.7 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Oldeholtwolde 2-9-2007 0.3 MB 1 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Idzard 2-9-2007 1.0 MB 3 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Nijeholtpade 2-9-2007 0.6 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Oldeholtpade 2-9-2007 1.1 MB 3 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Boijl 2-9-2007 0.7 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Noordwolde 2-9-2007 4.1 MB 11 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Vinkega 2-9-2007 0.7 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Steggerda 2-9-2007 2.1 MB 6 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Peperga 2-9-2007 0.7 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 - Blesdijke 2-9-2007 1.8 MB 5 B = Egbert Lantinga e.a.
Weststellingwerf huisgezinnen 1744 recapitulatie 2-9-2007 0.7 MB 2 B = Egbert Lantinga e.a.
        68  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Gemeentearchief Weststellingwerf, Wolvega
Archief Gemeentebestuur - plaatselijke belasting (01.05-e)
Inventarisnummer 216
 Omschrijving Weststellingwerf register van huisgezinnen 1744
Opmerkingen Register van huisgezinnen. Staat van gegevens over de gezinshoofden en hun solvabileit (klad).
N.B. Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de havenpachten konden worden afgeschaft en of daarvoor in de plaats jaarlijks een quotisatie op de huisgezinnen kon worden geheven. Om de opbrengst daarvan van tevoren te kunnen beoordelen werden ingevolge de resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven een lijst in te zenden, die bevatte de namen van de gesinshoofden, de grootte van de vrijwillig aangeboden bijdragen e.a.

"Register der huisgesinnen, wonende in de Grietenie van Stellingwerff Westeinde benevens de vrijwillige aanbodt der ingeseetenen om jaarlijks
op termijnen aan den lande te contribueren in plaatse van de impositiën nu en seedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen, van buiten in deese provincie werdende ingevoert, met aanwijsinge der verdere huisgesinnen, die niets gepresenteert hebben, en nochtans tot eenige contributie in staat sijn; ook die onvermogende sijn of gealimenteert worden; benevens het getal der persoonen in ijder huisgesin, opgemaakt ende beschreeven, ingevolge de resolutie der Heeren Staaten van Frieslandt, in dato den 13den maart 1744 en daarop gevolgde aanschrijvinge van den selven dag."
 

Afbeeldingen

Inzender Egbert Lantinga, Wageningen
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands. goed leesbaar
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Egbert Lantinga m.m.v. Jurjen Grijpstra
Status Transcriptie is in bewerking (2 september 2007)
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van