onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.


  


 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Weststellingwerf rentmeesterrekeningen 1524-1530 / 1 (47) 2013-07-09 4.7 MB 23 -
Weststellingwerf rentmeesterrekeningen 1524-1530 / 2 2013-07-09 4.4 MB 23 -
Weststellingwerf rentmeesterrekeningen 1524-1530 / 3 2013-07-09 4.5 MB 23 -
Weststellingwerf rentmeesterrekeningen 1524-1530 / 4 2013-07-09 3.7 MB 21 -
        90  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden)
Archief 4.2.2.B Rentmeestersrekeningen. Dit betreft rekeningen van enige grietenijen, overlegd als bijlagen bij de domeinrekeningen, 1524-1530 (13 banden) nrs. 35 t/m 47
Inventarisnummer 47a t/m 47f
 Omschrijving

Weststellingwerf Rentmeesterrekeningen 1524-1530 (47a t/m 47f)
- 47a: rekeningen van Lyckle Ebelsz., grietman van Weststellingwerf: rekening van 11 okt. 1524 tot   30 Sept. 1525; afgehoord 26 febr. 1526
- 47b: rekeningen van Lyckle Ebelsz., grietman van Weststellingwerf: rekening over 1525/1526;   afgehoord (18 dec. 1527?)
- 47c: rekeningen van Lyckle Ebelsz., grietman van Weststellingwerf: rekening over 1526/1527;   afgehoord (18 nov. 1527?)
- 47d: rekeningen van Lyckle Ebelsz., grietman van Weststellingwerf: rekening over 1527/1528;   afgehoord 15 Juli 1529
- 47e: rekeningen van Lyckle Ebelsz., grietman van Weststellingwerf: rekening over 1528/1529;   afgehoord 19 Maart 1530
- 47f: rekeningen van Lyckle Ebelsz., grietman van Weststellingwerf: rekening over 1529/1530;   afgehoord 25 jan. 1531

Opmerkingen Het betreft archieven die zijn bijgehouden namens de grietman van de betreffende gemeente (grietenij) en waarin voornamelijk kleine rechtszaken (meestal een regel of acht à tien per 'misdaad') worden vermeld. Bij elke zaak wordt de dader, het slachtoffer, soms beider woonplaatsen, de euveldaad en de daaraan gekoppelde boete vermeld. Daarnaast worden er ook onroerend goed transacties vermeld.
 

Afbeeldingen

Inzender Wouter Kok
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 16e eeuws, Nederlands. kennis van paleografie is vereist
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van