onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.


  


 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Schoterland rentmeesterrekeningen 1524-1530 / 1 (45) 2013-07-09 4.5 MB 25 -
Schoterland rentmeesterrekeningen 1524-1530 / 2 2013-07-09 4.4 MB 25 -
Schoterland rentmeesterrekeningen 1524-1530 / 3 2013-07-09 4.1 MB 25 -
Schoterland rentmeesterrekeningen 1524-1530 / 4 2013-07-09 3.8MB 22 -
        97  

 

   

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden)
Archief 4.2.2.B Rentmeestersrekeningen. Dit betreft rekeningen van enige grietenijen, overlegd als bijlagen bij de domeinrekeningen, 1524-1530 (13 banden) nrs. 35 t/m 47
Inventarisnummer 45a t/m 45g
 Omschrijving

Schoterland Rentmeesterrekeningen 1524-1530 (45a t/m 45g)
- 45a: rekeningen van grietmannen van Schoterland (en Aengwirden): rekening van Ydts Tiebbes,   grietman van Schoterland en Aengwirden. van 11 okt. 1524 tot 30 Sept. 1525; afgehoord 21 febr.   1526
- 45b: rekeningen van grietmannen van Schoterland (en Aengwirden): rekening van denzelfde, a.v.,   over 1525/1526; afgehoord 28 dec. 1527

- 45c: rekeningen van grietmannen van Schoterland (en Aengwirden): rekening van denzelfde, a.v.,   over 1526/1527; afgehoord 28 dec. 1527
- 45d: rekeningen van grietmannen van Schoterland (en Aengwirden): rekening van denzelfde, a.v.,   over 1527/1528; afgehoord 7 Juli 1529
- 45e: rekeningen van grietmannen van Schoterland (en Aengwirden): rekening van denzelfde,   grietman van Schoterland, van 1 okt. 1528 tot 4 Juli 1529; afgehoord 17 Maart 1530
- 45f: rekeningen van grietmannen van Schoterland (en Aengwirden): rekening van Tencko Saekes,   a.v., over 1529/1530; afgehoord 20 jan. 1531
- 45g: rekeningen van grietmannen van Schoterland (en Aengwirden): rekening van denzelfde, a.v.,   van 5 Juli tot 30 Sept. 1529; afgehoord 16 Maart 1530

Opmerkingen Het betreft archieven die zijn bijgehouden namens de grietman van de betreffende gemeente (grietenij) en waarin voornamelijk kleine rechtszaken (meestal een regel of acht à tien per 'misdaad') worden vermeld. Bij elke zaak wordt de dader, het slachtoffer, soms beider woonplaatsen, de euveldaad en de daaraan gekoppelde boete vermeld. Daarnaast worden er ook onroerend goed transacties vermeld.
 

Afbeeldingen

Inzender Wouter Kok
Technische gegevens gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van goede kwaliteit
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 16e eeuws, Nederlands. kennis van paleografie is vereist
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender niet beschikbaar
Status -
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van