V

 
onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.


 

 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Meppel lidmaten gereformeerd 1700-1703 (2) 2011-03-22 4.8 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1703-1707 2011-03-22 4.7 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1707-1711 2011-03-22 4.4 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1711-1712 2011-03-22 4.4 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1712-1714 2011-03-22 4.6 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1714-1719 2011-03-22 4.8 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1719-1722 2011-03-22 4.3 MB 17 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1722-1725 2011-03-22 4.1 MB 17 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1725-1730 2011-03-22 3.8 MB 17 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1730-1733 2011-03-22 4.1 MB 17 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1733-1737 (3) 2011-03-22 4.3 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1737-1741 2011-03-22 4.4 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1741-1746 2011-03-22 4.3 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1746-1748 2011-03-22 4.5 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1748-1750 2011-03-22 4.6 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1750-1753 2011-03-22 4.5 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1753-1757 2011-03-22 4.5 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1757-1763 2011-03-22 4.6 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1763-1765 2011-03-22 4.7 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1765-1767 2011-03-22 4.7 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1767-1768 (4) 2011-03-22 4.6 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1768-1771 2011-03-22 4.4 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1771-1775 2011-03-22 4.2 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1775-1779 2011-03-22 4.2 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1779-1782 2011-03-22 4.2 MB 18 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1782-1786 2011-03-22 4.4 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1786-1789 2011-03-22 4.6 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1789-1792 2011-03-22 4.3 MB 19 niet beschikbaar
Meppel lidmaten gereformeerd 1792-1795 2011-03-22 4.2 MB 19 niet beschikbaar
        530  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Drents Archief, Assen
Archief NH Gemeente Meppel, toegangsnummer 0365
Inventarisnummer 2-4
 Omschrijving - Meppel, Notulen van de vergadering van de Kerkenraad, lidmaten gereformeerd 1700-1733 (2)
- Meppel, Notulen van de vergadering van de Kerkenraad, lidmaten gereformeerd 1733-1767 (3)
- Meppel, Notulen van de vergadering van de Kerkenraad, lidmaten gereformeerd 1767-1795 (4)
Opmerkingen Meppel Gereformeerd
De kerkelijke gemeente omvatte de stad Meppel en de gehuchten Oosterboer en Zomerdijk. Bekend is dat ook de inwoners van Haminge en Hesselingen. ressorterende onder het Overijsselse Staphorst, in Meppel ter kerke gingen. Meppels eerste predikant in 1598 was Simon Joannis Phileus, die echter in 1601 ontslagen werd door de classis, omdat hij "met sijner duyvelscher hypocrisye dat gepredighampt der landtschap Drenthe in den dreck der schanden onderdrucke". De in 1625 beroepen ds. Jacobus Plancius legde een doopboek en een huwelijksboek aan. In 1627 stonden Ridderschap en Eigenerfden toe dat er in Meppel twee predikanten werkten. Het recht van benoeming van de tweede predikant hadden Drost en Gedeputeerden. Eerste predikant werd Johannes Theodorus Polheim. Wanneer in Meppel iemand begraven werd, dan werd daarbij de klok geluid. Hiervoor moest betaald worden en de ontvangsten werden door de kerkvoogdij opgeschreven. Aldus werden de "klokkeboeken" gevormd, waaruit de begrafenissen in Meppel zijn te halen.
 

Afbeeldingen

Inzender Martin Hilbers
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen in grijswaarden van origineel
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 18e eeuws, Nederlands, goed leesbaar, echter enige paleografische kennis is gewenst
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van